FANDOMEÇS/13/211 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/213

BEKFELUN KASABASI: Selimen nahiyesidir. Zeytinlik içinde 250 evli telah kasabasıdır. Bir camii 3 mescidi vardır. Buradan batıya 5 saat gittik

İDLİB KASABASI: Halep sancağında Köprülü-Mehmed paşa vakfıdır. 150 akçe şerif kazadır. 14 mahalle 1345 ev 14 mihrap 3 han 1 medrese 6 çocuk mektebi 300 dükkan 14 sabun imalathanesi vardır. İdlib sabunu meşhurdur. Halkı beyaz fellahtır. Ayaklarına postal giyerler. Çiftçi bir kavimdirler. Havası çok latiftir. Etrafında baştan sona zeytinliktir.

Buradan sabahleyin çıkıp 4 saat gittik ve ….. Kasabasına geçerek güneye gittik. 100 evli Ahmed Beşe köyünü de geçip ;ŞATIR KALESİ: Halep toprağındadır. Evvelce amansız bir harami yatağı küçük han idi. 1069 da Köprülü-Mehmed paşa yeni bir kale ve han yaptı. Kalesi dörtgen şeklinde etrafı 600 adım bir kaledir. Kale içinde avlusuz 40 harap ev vardır. Kabe önünde üç han kale gibi bir han vardır. 50 dükkan 1 hamam 1 cami kırk kubbeli imareti, misafirhaneleri köşe köşe ahırları var. Han, yan sofalı bir çok hücreli ve binlerce hayvan alır ahırları olup insan kaybolur. Hanın meydanında bir camii ve altında geniş bir havuz vardır. Bütün binalar kurşu örtülüdür. Bu hayratın dış kapısı önünde dokuz göz köprü vardır. AltındanASİ NEHRİ geçer. Bu nehir Gülbin dağlarından gelip Antakya yakınında Akdeniz’e dökülür. Vakıf mütevellisi Halil ağadan ihsanlar alıp, eski Şaur sağımızda kaldı. Beş naat gittik.

BUDAMA KÖYÜ MENZİLİ: Halep toprağına zeamettir. Buradan korkunç ormanlar geçip kıbleye gittik . … Litikiyle şehri yakınında Akdeniz’e dökülür. Buradan geçip, Dürziler elinde olduğundan Livana kalesini seyretmeden geçtik ve 9 saat gittik.BEHLULİYYE KALESİ: Şam Trablus eyaletinde Latikiyle toprağında 100 evli zeytinlik ve dut ormanları içinde bir köydür. 2000 adımdır. Hepsi Nuseyridir. Güneşe taparlar. Kızlarını kendilerine nikah ederler. Kırmızı gül yanaklı mahbuberleri var ki adamın zülâli iki yerden atar. Bütün kadınları ipek elbiseler içinde gerdanlıkları halhallı kulakları küpeli kudretten sürmeli gözdürler ki: Görenin aklı gider özge temaşadır bu

Gayet şivekâr ve işlevidirler. Saçlarını büklüm büklüm döküp aşıkları zülüfleriyle avlarlar.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.