FANDOMEÇS/13/213 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/215Gelirse yaşamaz. Çünkü İbrahim Ethem hazretlerinin nazargahıdır. Limonu, turuncu, ipeği, pamuğu meşhurdur.

SULTAN İBRAHİM ETHEM ZİYARETGÂHI: Tekkesi buradadır. Büyük binadır. Tamamen kurşun örtülü kubbelidir. Mihraba kadar uzunluğu 200, enliği 150 ayaktır. Avlusu mermer döşelidir. Meydanda şadırvanlar vardır. Etrafı sofalardır. Bu sofanın kubbesinde hazreti İbrahim Ethem gömülüdür. Burada olan kandiller, şamdanlar, buhurdan ve gülabdanlar ancak hazreti Ali ve İmamı azam türbelerinde ola…HAZRETİ İBRAHİM ETHEM’İN KERAMETLERİ: Keramet haktır ve evliyalar ölmemiştir. (Mü’minler ölmezler…>> hadise göre, dünyadan ahrete naklederler. Sağlıklarında pek çok balarısı edinip bal yaparlar ve bal yiyerek kuvvet bulurlarmış. Vefatlarından sonra sandukalarının köşesinde, duvarın bir köşesinde binlerce bal arıları yüz yıldan beri bal yaparlar. ….. Bu şehri istila için Hazreti Ethem makamını yağma ederken arılar boşanıp kâfirleri öyle sokarlar ki… Halk ganimetleri yağma eder, gemileri miriye kalır. O zamandan beri kâfirler bu cebliyeye gelmeğe tövbe etmişlerdir.

Türbenin etrafı gül gülistandır. Fukaralar burada gül suyu çıkarırlar. Bu makamın bir köşesinde Baba Haydar yatar. Hazretin arkadaşı imiş. Mihrabın önünde İbrahim Hattap gömülüdür. Bunlardan başka evliyadan 60 zat daha yatar. Himmetleri hazır olsun. Bu makamın dışında geniş bir meydan vardır. Ağaçlar ve havuzlarla süslüdür. Bu meydanın kıblesinde bir hamam vardır. Yol ortasında bir han, ona birlşik bir imaret vardır. Bir şehir halkı Hazreti İbrahim Ethem’e itikat ederler. Taç ve hırka giyerler. Hazreti Ethem’in sağlıklarında oturdukları mağara şehirden 500 adım uzak deniz kıyısına değirmenler yakındır.HAZRETİ İBRAHİM ETHEM’İN MENKABELERİ:

Bir gün İbrahim’in validesi gelip (Bay oğul, kül oldum, bu ziyaret nedir? Gel terk eyle) deyince, hırkasından iğnesini çıkarıp denize atar ve balıklara hitap edip (Benim iğnemi getirin) der. Bir müddet sonra, bir balık iğnen ağzında olarak gelir. (Niçin geç getirdin? >> diye sorarlar. Balık dile gelip (Ya İbrahim teberrüken ağızdan ağza ziyaret için geç getirdik) der. O vakit (İlahi ey balık, sen benim iğnemi ağzınla getirdin ve aziz döndün. Allah seni avcılar elinden kurtara Senin neslini yiyenler hasta olsun) diye dua ederler.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.