FANDOMEÇS/13/214 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/216Hakir o balıkları gördüm. Ağızlarından iğne gibi püskülleri vardır. Kimse avlaam, ağa gelirsedenize bırakır. Validesi bu hali görünce oğlunu bırakıp gider. Limanda sivri kaya üzerinde bir kulübecik vardır. Burada şeyh Abdullahülmagari yatar.

Buradan arkadaşlar alıp Harisun, Çiviçay, Betis nehirlerini geçtik.

BETİS KALESİ: Yolun sol kenarındadır. Türkmenler oturur. Bütün bu sahralarla Türkmenler oturur. Verimli yerlerdir. Melek Tahir İspanyollar elinden alıp, Trablus paşasının hassıdır. Kalesi, yalçın bir siyah kale üstünde korkunç bir kaledir. Yanında hendeği vardır. İçinde kiliseden çevirme bir cami olup burada bir gece teravih namazı kıldık. 17 Müslüman evi vardır. 63 sarnıç vardır. Kale duvarı 40 arşın yüksektir. 20 – 30 ayak enlidir. İç kalesi çok sağlamdır. Bu kaleyi Melek Tahir fehettikten sonra kuzey tarafına büyük ir kale yapmış, dürbünle seyir ettim. Kalenin doğusunda bir varoşu vardır. 500 Müslüman evi, iki camii vardır.

RİCALİ ERBAİN ZİYARETİ: Buradan aşağıda bir dere içinde bir kudret hamamı var. Buradan viran kaleleri seyrederek Tartusa yakın

TUZLA İSKELESİ’ne geldik. Emin adında hain bir adam var. Gayet lezzetli bir tuzu vardır. Avret adası askerine aklamdır. Burayı geçip, Markabtan yedinci saatte:

TARTUS KALESİ’ne geldik. … tarihinde Melek Tahir İspanya küffarı elinden alıp, Sultan Selim Mısır fethine giderken Canbird, Yunus Paşaya kalenin teslim etmiştir. Şam Trablus toprağında voyvadalık 15 akçe kadınlık olmunştur. Kadılık olmuştur. Kalesi, Akdeniz sahilinde dörtgen şeklindedir. Etrafı 800 adımdır. Hendeği vardır. Kuzeyinde üç kat demir kapı vardır. Dizdar ve 100 kale neferleri vardır. Kale içinde 120 ev vardır. Kale ortasında bir meydan ve orada bir Selim Hanın Camii bir sarnıcı 7 dükkân 2 zahire anbarı vardır. Taşra varoşunda 50 kadar reaya evi vardır. Bir mihrap kilise vardır. İçinde kimse yoktur. Ancak kıble tarafında Hz. İsa’nın havarilerinden Şem’u Safanın babası orada yatar. Yanvan tarihinde yazılıdır. Bu kaleden güneye bir dalyan tüfenke bir kurşun atımı uzaktaZENAN (KADINLAR) ADASI: Avretler adası denilmesinin sebebi budur: İskender, Nusaybin yakınına Dara Şahı mağlup edince bütün evlat ve ayallerin esir edip Mısır’a götürür. Mısır’ın havası bunlara yaramadığından cüzam hastalığına tutulurlar.
İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.