EÇS/13/221 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/13/223



tarafı Trablus hükmündedir.Beri taraf Sayda eyaletidir.Buradan selametle geçip:

TARRAHİN BURCU:Sayda hudududur.Enli yeri dağlar içine gir-miş bir büyük limandır.Taşlık yerdir.At ayak işlemez.Buradan üç saat ovalardan dutluklardan geçtik.

BİRUT NEHRİ: Üzerinde dokuz gözlü bir köprü vardır.Buradan da 8000 adım gidip:

MUZ KALESİ YERİ: İspanya keferesi yapısıdır. Sonra Şam hakimi Senyal zaptedip Maan oğluna vermiş,921 de kalenin anahtarları Yavuz Selim’e teslim edilmiştir.Sayda,eyaleti hükmünde sancak olmuştur. Beyi bin askerle asi dağlarda cenk edip kendine de yüz kese hasıl olur, 600 Dürzi köyleridir.150 akçe şerif kazadır. Şehir,deniz kenarında iki burun arasındadır. İki burunda iki kale yapılmıştır.Kalenin biri güm- rükhane önündedir. İçinde bir camii vardır. Öbür burundaki bir iç kale-dir. Karadan bir köprü ile geçilir. Etrafı 300 adımdır. İçinde dizdarı ve 150 neferleri vardır. Burada da bir cami ve sarnıçlar vardır. Ama bu limana büyük gemiler giremez. Limanın deniz kıyısında iskele başında iki yüzden fazla tüccar mahzeni ve on hanı vardır. İskele başına zaman-la bir köşk yapılmış Emin evi olmuştur. Çeşme olduğuna dair dört köşe mermer üzerinde <<Selim han oğlu Süleyman han zamanında Birut emini Şehid Emir Rüstem bin Abdullah tarafından 729 senesi Recep ayın-da yapıldı.Ketebehu Dede Mehmed Elfakir>>yazılıdır. Bu kalenin varoşu Birut varoşu gibi büyük kaledir. Zamanla çok yeri harap olmuş. Etrafı 4450 adımdır. Hendeği yoktur. Bu varoşun içinde,2600 ev,37 mihrap vardır. Yedisinde Cuma namazı kılınır. En meşhur cami,kiliseden bozma Ulu camidir. Mihrabının üzerine (İnnema ya’muru mesacid..) ayeti ya-zılıdır. Yan kapısı üzerinde Hayre bay fethi tarihi yazılıdır. Camiin içinde kırk elli yerde ders okunur. Biri de paşa sarayı yakınında Seyf oğlu Asaf paşa camii vardır. Çarşı içinde Mir Münzir camii avlusunun etrafında sekiz adet sütunlar ve ortasında havuz vardır. Camiin biri de Amri camiidir. 37 mescit,4 hamam vardır.Seyf oğlu hamamı pek güzeldir. 17 medrese, 8 çocuk mektebi ve 7 çeşme,300 dükkan, 40kahve- hane,8 han olup,sokakları dar olduğundan insanlar omuz omuzadır. Boluk şehirdir. Ahalisi Arap, Dürzi, Timanidir. Elvan Kereke giyip başlarına muhattam sararlar. Avretleri gümüş ve altın arakiye ve beyaz car bürünürler. Evvelce buranın havası fena imiş. Maan oğlu kıble ta-




İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.