FANDOMEÇS/13/222 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/224rafına beş yüz bin sanavber ağacı dikip orman yapmış. Havası latif olmuştur. Çam ağacından bardak yapılıp su içilir,faydalıdır diye he-kimler söylemişlerdir. Şehrin dört tarafı zeytinliktir.

BEYRUT ZİYARETGAHI: Elestem Atram ? hazretleri ve köprü yakınında hazreti hızır makamı tekkesi, Şeyh Ebünnedas! Var. Buradan da beş muhafız alarak kıbleye doğru bir saat gittik.

BURTER KÖYÜ: Bir dere içinde 200 fellah evli, bir camili köydür. Beyrut hâkiminin hasıdır. Havası çok güzel olduğundan Veyselkarani Muzu burada olur. Verimli köydür. Yemen’den sonra en ok muz bu köyde olur. Şam’a, Mısır’a, Haleb’e binlerce deve yükü gider.

MUZ AĞACININ ŞEKİLLERİ VE HASSASİYETİ: İki adam boyunda bir ağaçtır. Oyluk kalınlığındadır. Ağacın sıksan suyu çıkar. Flandıra bayrak gibi yaprakları olur. Yaprakları yeşildir. Meyvesi ve yaprakları bir tarafa yüklenir.Yılda bir meyve verir. Meyvesi yaprağı yanında ve dalın ucunda olup sanki bir sini etrafında gibi iki iç yüz muz sıralanır. Evvela yeşil, sonra sarı olur. Sonra koparılıp kabuğu soyulur. Şekerle veya şekersiz yenilir. Çok lezzetli, kuvvet verici, hazmı kolaydır. Et yemiş kadar gıda verir. Güya taze paluze köfteleri kadar yumuşaktır. Kökünden çıkan filizleri toprağa dikilerek yetiştirilir. Ama ağacının daima su içinde durması gerektir.

Muz ağacının yaratılmasının sebebi: Resulu ekremin mübarek dişi uhud cenginde şehit düşmüştü. Bunu Veyselkarani hazretleri duyup,aca-ba hazreti Resülün şehit olan mübarek dişleri bu mudur, yoksa bu mu- dur diye bütün dişlerini çektirmişti. Ağzı kan içinde kalıp yere tükürün- ce Allahın emriyle o kandan muz ğacı hasıl olup o saatte meyve verir. Allahın ilhamı ile muzu yiyip karnını doyurur. Doğrusu ihtiyar kimse- lerin yiyeceğidir.

Buradan hakire elli batman muz verdiler, şekerleyerek dört saat gi-dip Na’ma köyünü, sonra Demiz nehrini geçip 100 evli ve bir camili Muk-asabiyye adlı müslüman köyünü geçtik ve deniz kıyısında güneye gidip:

CİYEYYE KÖYÜ: İki yüz evli,bağ ve bahçeli, camili mamur köy- dür. Deniz kıyısında bir kubbe vardır. Seda ve Beyrut bilginlerine göre burada balık, hazreti Yunus’u burda ağzından çıkarmış ve burada vefat etmiştir. Rivayete göre hazreti Yunus Musul’dan buraya gelip bir gemiye binerek Mısıra giderken gemi dalgaya tutulur.. Denize birkaç kişi atmağa karar verilir. Kur’a hazreti unus’a isabet edince hemen hazreti denize atarlar.İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.