FANDOMEÇS/13/227 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/229

Limanı büyük ve bütün rüzgarlardan emindir. Fakat şehrini kum, günden güne kaplamaktadır. Buradan sol tarafa dağlar içine 3 saat gidip:

MA’REKE KÖYÜ: Taşlıklar içinde yüz evli müslüman köyüdür. Zeytinliği cihanı tutmuştur. Burada Sayda sancağı son bulur,Sayed sancağı başlar.

TABERİSTAN VİLAYETİ,YANİ KENAN EYALETİ: Tarihlerin (Kenan ili) dedikleri yer burasıdır. Buradan iki saat gidip,200 evli,bağ ve bahçeli bir müslüman köyü olan Terzat köyünü geçtik.

HAZRETİ HESYAN İBN YAKUP: Bunların nübüvvetinde ihtilaf vardır. Fakat yahudi tarihlerinde bütün Yakup evlatları velidir diye yazılıdır. Bu Hesyan,Mısır’a buğday almağa gidenlerdendir. Burada yatar diye inanırlar. Bu köyün dağı taşı dut ve zeytin ağacıdır. Halkı dürüst ve Rafizidir. Bir tepeye çıkıp oradan Akdenizi,Akka kalesini, Nakure boğazını seyrettik. Doğusunda Baalbek,Cebel-i Lübnan ve Şefef kalesi ve Zidaniye görünüyordu.

CEBEL-İ NAKUR: Bu dağda her türlü ağaç vardır. Yalnız Çem- miz yoktur. Buradan kıbleye gittik.

YAKUP OĞLU YEHUD OĞLU SAYYAH: Yükseksesle haykırdığından Sayyah derler. Makamının etrafında hep Rafizi ve Dürziler var- dır. Buranın etrafındaki tepelerde hep Hazreti Yakup,İshak,İs,Efra- yim ve Yehud evladı ecdatlarıdır. Bu yolda 28 mezar ziyaret ettik. Fa- kat isimlerini kimseden öğrenemedim. Vakıa bu Dürziler hepsini bilirler ama,münasebet kurulması zor bir baği adamlardır. Dilleri Arap;aya yakın başka dildir. Ümmeti Muhammedi bir ekmek parçası için katle-derler. Buradan kıble canibine yöneldik.

HAZRETİ ALİ EFENDİMİZİN ŞECERSİ: Yol üzerinde bir çimenlik yerde,beş adam ancak kucaklayabilir büyük bir ağaç vardır. Hazreti Ali burada yatan Anterlere (yaAnter!) diye hitap eder.Birçok Anter- ler,silahlariyle kalkıp (Evet,ya Ali) derler. Hazreti Ali birisinin elin- den asasını alıp yere sokar. Allahın emriyle ağaç yeşillenir. Anterler bu kerameti görüp (iman ettik ya Ali) derler.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.