FANDOMEÇS/13/228 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/230

Hazreti Ali de (Allahın em- riyle ölünüz!) deyince hepsi yere yatarlar. Hala buraa Anter deresi derler. 1080 yıldan beri o ağaç yaşamaktadır. Sonra su bulunmadığı içinHazreti Ali yeri mübarek elleriyle kazıp buz gibi bir su çıkar. Hala buraya Ayn-i Ali derler. Buradan sonra yine kıbleye gittik.

AYN-İ TEBENİN: On yerde kaynar sulardır. Her birinin ayrı has- sası vardır. Her sene burada binlerce kişi toplanıp,hastalığına göre bu sulardan içip şifa bulur.Bu sular,evvela yürek ağrısına,yürek sıkıl- masına,hafakana,sar’aya,yedi gün içse şifa bulur. Ayni Radim nikris ve istiskaya,ala hastalığına,yerekana faydalıdır. Ayni Seri cüzzama, kabaya yarar. Bu sudan içen sıcak yemekler yiyip soğuktan korunma lıdır.

AYNİ DEBİYYE: Bir kayadan çıkıp on adım ötede bulunan Şeyh Mes’ud merkadine girip kaybolur. Bir adam hummaya tutulsa,üç gün bu suya girse kurtulur. Cenabet kimse girse kaybolur. Su içmek isteyen kimse(Ya Şeyh Mes’ud eskini Atşani) dese derhal akmağa başlar.

Buradan sonra Aynı Nas vardır,kırk gün içen gözü o kadar aydın olur ki,güpe gündüz yıldızları görür.Aynı Hayat,dimağından inen il- letlere,evdaya,basura,bahaka ve felce çok faydalıdır. Aynı Ruh’tan yedi gün içen,vücudundaki çıbanlardan,kabarcıklardan,uyuzdan,sızı lardan kurtulur. Aynı Hazreti Yakup’tan yedi gün perhiz edip içen bü-tün hastalıklardan kurtulur. Aynı nisa’dan yedi gün içerse o kadar kuv- vetlenir ki,eğer on cariyesi olsa hepsinin hatırını hoş eder.

AYNİ JERJİB: Bu sudan kırk sabah ve akşam içen kimsenin bu- dalalığı gidip öyle akıllı ve hafızası öyle kuvvetli olur ki, işittiği her keli-meyi hatırında tutar. Vesselam. Bu pınarların hepsi Hazreti Yakub’un mucizesidir. Sebebi budur ki,kavmi hazreti Yakub’tan nice mucizeler görüp,iman etmezler. Hazreti Yakup da beddua edip hepsi hasta olur-lar. Bunun üzerine hazreti Yakub’a gelip,bizi bu dertten kurtar,sana iman edelim derler. Hatiften Yakub’a bir nida gelir: << Ya Yakub,on evladın falan sahraya gidip birer yer hazsınlar. Çıkan suları içsinler>> der. Hazreti Yakup on evladiyle bu yerleri kazar ve sular çıkar. O anda Cebrail gelip her suyun hassasını bildirir. Halk sudan içip hastalıktan kurtulurlar. Yakub’a iman ederler. Hamdü Hüda hakir o sudan da iç- tim.TEBNİN KALESİ: Buhtunnasır’a karşı Beni İsrail yaptı. Buhtun-nasır gelip bu kaleyi de alıp harap ve kebap etti.Sonra İspanya keferesi eline geçti.Ondan Meliküttahir fethedip kaleyi tahrip etti.İçinde haz-İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.