FANDOM

EÇS/13/240 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/242


<Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil Harami

ilel mescidil Aksa..>

Nassı kaatı’ ile beyan buyurulan camidir. Geride kalanlar mes-

Cittir.

'ESKİ SECDE AKSAYI AZİM CAMİİ': Hazreti Davud yapısıdır.

Sebebi, Hazreti Davus zamanında Beni İsrail arasında taun olmuştu.

Davud’un duasıyla bertaraf oldu. O dua yerine Mescid-i Aksaya başladı.

Tamamlayamadan öldüğünden Hazreti Süleyman tamamladı. Süleyman,

camiin yapılması devlere emretti. Cami tamam olduğu gün Hazreti Sü-

leyman vefat etti. Veziri vefatından haberdar olup akşamdan evvel (İş

tamam oldu) diye cın ve perilere izin verdi. Yalnız Bab-ı Amuddan dışa-

rıda hendek içinde olan eski hapishanelerinde bütün devleri hapsedip bu

tılsımı yaparlar. Zamanla hepsi mürd olup, hala o mağara içinde kemik-

leri görünür. Sonra Hazreti Süleyman’ın asasını, içinden bir kurt yediği

için hazreti Süleyman yere düşer. Hazreti Davud’un yanına gömülür.

Sonra Mescid-i Aksanın kıble olması emrolundu. Nice hükümdarlar

Mescid-i Aksaya ilave binalar yaparak cenneti alaya döndü. Sonra Re-

sulu ekrem Medine’ye hicret edince kıblenin Mekke’ye çevrilmesi hak-

kında ayeti kerime nazil oldu. Ama yine Kudüs Şerif hakkında <velye-

tufü bil beytil atik> ayeti nazil olmuştur. Uzunluğu 300, enliği 400

ayaktır. İçinde büyük küçük elvan sütunlar üzerinde toloz kemer kub-

belerdir. Kubeb tahta tavandır. Yerden kubbeye kadar kırk arşındır.

İçeride cami, 102 kemer üzerine yapılmıştır. Mihrab üzerindeki kubbe

Hepsinden yüksektir. Yer yüzüne benzeri yoktur. Yüksekliği 50 arşın-

dır. İçi serapa altın yaldızlarla süslüdür. Kubbesinin etrafında <Allahu

nurisemavati vel ardı> yazılmıştır. Mihrab ve minberinin tarifinde dil

kısadır. Yer yüzüne ne kadar kıymetli taş varsa usta yapıcı, hepsini

kuş gözü gibi doğrayıp mihrap mücevher gibi olmuştur. Süleyman hanın

muallimlerinden Camcı serhos ebru denilen camcı ustası, bu camii şerifin

mihbarı üzerine 12 renkli cam işlemiştir ki, güneş vurduğu vakit bu

pencerelerden süzülen ışıklarla bütün cami rengarenk nura garkolur.

Bunlardan başka yine böyle rengarenk 105 cam mevcuttur. Bu camiin

mihrap tarafındaki duvarında üç adam boyu yer mermer kaplıdır. Bu

duvarda mihrabın sağ ve solunda sahraya bakan yedi pencere vardır.

Müezzin mahfeli 12 ince sütun üzerine oturtulmuş bir köşk gibidir. Cami

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.