FANDOMEÇS/13/243 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/245
ber tayyı mekan ile Kudüs’ü teşrif buyurdular. Bütün ruhlar (Hoş geldin)

dediler. Sonra yine Cibril gelip (Ya Muhammed, Cenabı Hak sana selam

eyledi Firdevs ocağından bir uçkun burak gönderdi. Binip gelsin, benim

arşı kürsümü, levh ve kalemimi, sekiz cennetimi ve beni vasıtasız gör-

sün..> dedi deyince Resulu ekrem Sahratullah üzerine iki rekat namaz

kılıp bismillah diyerek refrefe binince:Ve kalerkebu fiha bismillahi mücraha ve mürsaha inme

rabbi le gafurürrahim. Hud süresi 41.>

ayetini okuyup göklere çıkınca arkasından Sahratullah yerinden kopuv

(Ya Muhammed Cenabı Hak huzuruna beni de götür) diye dile gelir

Peygamber de <Ya sahratullah kıf muallak bi emrillah> yani (Ya Sahra,

Allah’ın emriyle boşlukta dur!) deyince ,taş, ne kadar havaya kalktı ise

Orada kaldı. Tarihçilerin rivayetine göre cennetten çıkan taşların biri

Hacer-i Evsettir. Bu taş evvelce lal renginde olup Nuh tufanında ka-

ranlıklar suyunda kalıp asilerin yüzleri sürüldüğünden rengi kararmış-

tır. Biri de bu sahratullahtır. (Doğrusu Allah bilir). Bu sahra üze-

rine Sultan Ahmet Han altın işlemelere garkolmuş bir gölgelik yapmış-

tır. O zamandan beri bu taş boşlukta durur. Altı büyük bir mağaradır.

Fakat bu taştın boşlukta durması yüzünden ziyarete gelenler korkmasın

ve hamile kadınlar çocuk düşürmesin diye geçmiş halifelerden biri altına

ince bir duvar çektirmiş. Ama ne mümkün.. Yine duvar ile taş arasında

parmak, hatta bazı yerine el girer.SAHRATULLAH MAĞARASI MAKAMLARI: Mağaranın ağzında

Hazreti Cibril makamı, sol tarafında hazreti Davut makamı, Hazreti

Peygamberin ibadet ederken destarının değdiği yer, Hızır Sofrası, Haz-

reti Süleyman hücresi, Cibril geldiği vakit peygamberin, sahra yarılıp

dışarı çıktıları delik, burada bir kandil hala durmayıp yanar. Bu kandil

altında iki rekat namaz kılan mahrum kalmaz vesselam

Sonra bu mağaradan çıkarken bir beyaz mermer sütun sahraya da-

yanmıştır. Taş sallanırsa guya düşmesin diye… Bütün bu binalar sahra-

tullah binası içindedir. Sanki feleklerin tacıdır. Adem Peygamber dünya-

ya düştüğünden beri bir benzeri dünyada görülmemiştir.SAHRAİ ŞERİF KAFESİNİN DIŞINDAKİ BİNALAR: Evvela gümüşü

Kafesli dolap içinde Resulü erkemin mübarek sağ ayağı izi, gül suyu ile

Doludur. Ziyaretçiler yüzlerine sürerler.. Bir bucakta Hazreti Hamza’nınİç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.