FANDOMEÇS/13/266 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/268


24 kapı vardır.12 si kıbleye bakar. Câmi içinde 280 kemeri,280 pencere vardır.


Pencereler,


Kuşlar girmesin diye parmaklıklıdır.Kubbesi.küçük,rengarenk,kıymetli taşlarla nakışlanmıştır.


Kubbelerin iki tarafı nakışlı tahta tavanlardır. Bu kubbelerde yüzlerce bir birinden kıymetli


avizeler asılıdır. Bu avizelerde 10 bin kandil vardır. Câminin içinde gayet sanatlı bir müezzi-


nler muhveli vardır. Hanefi mihrabının iki tarafında küçük sütünler var ki yeryüzünde benzeri yoktur.Münberi servi,sandal,pelesenk,sandiyan,şimşir ve ceviz ağaçlarındandır,emsalsiz oymalıdır. Velhasıl ‘’ Reeynâ câmii dünya cemiaa - ve lâkin mâreeynâ misle


hâzâ’’ Avlusu mermer döşelidir. Uzunluğu 600,enliliği250 ayaktır. Etrafında 42 somaki sü-


tün vardır. Sofralar üzerinde 32 sütün ,32 kemer vardır. Kemerlerin üzeri tavandır. Avlunun


dört tarfında üç kapı vardır. Kuzeye Kellâsiye, doğuya Ceyrun kapıları açılır, ortasında bir havuz vardır. Kapıdan hareme giden duvarda şu yazılıdır: Cadeede hâzihittermim fî eyyâmı evlânessultan elm likül Eşeref şah Ermen Ebil feth bin Ebû Bekr eyyub azze&nbsp nasrî sühur sene selâse ve sitte mie

Câmiin üç minaresi vardır. Gece gündüz namaz kılıp oruç tutan evliyeâdan Kuloğlu bu

Minarede ibadet eder. Öyle Dâvudi bir sesi vardır ki, gece yarısı işiten kalkıp ibadetle meş-


gül olur. ÜMEYYE CAMİİNİN AK MİNARESİ: Câminin doğusundadır. İttifakla söylendiğinde göre ahir zamanında Hazreti İsa bu minare üzerinde gökten inecektir. 213 basamaktur.


Her basamağın iki karıştır . Her tabakasında hücreler ve hücrelerde evliyalr vardır. Bu minareden Şam şehri bütün azametiyle görünür. Bu minarenin vasıfları çoktur ama ben ih-


tisar ettim. Birinci tabakası üçler makamı,ikinci tabakası,yediler makamı,üçüncü tabakası kırklar makamı,dördüncü tabakası hazreti Musa makamıdır, Hikaye: Kavamı hazreti Musâ için, vücüdü özürlüdür derlerdi. Bir gün Musâ yıkanmak


İçin Nile girdi. Çıktığı vakit, hırkasını üzerinde koyduğu taşın yürüdüğünü gördü. Hırkasını almak için çırıl çıplak taşın arkasından koştu, şehre girdi. Bütün halk Musâ’yı çıplak gördü,


Ve vücudunun kar gibi beyaz ve özürsüz olduğunu anlayarak şüphelerinden pişman oldular.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.