FANDOM

EÇS/13/268 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/270
Ve bir elma verir. Çünkü hukemânın dediğine göre hamamdan sonra

bir insan elma yerse görme kabliyeti artar ve vücüdu kuvvetlenir.Def-

terdar hamamı da fevkalâde süslü ve ferahlık vericidir. Havuzunda

genç ihtiyar yüzerek eğlenirler.

Bu Şam içinde 240 han vardır. En meşhurları at pazarında Koca Lala

Paşa hanı'('Avlusunda bir mescit,iki bin at alır ahırı vardır)','Devri

Şiye hanı,Sinaniye hanı,İpek hanı' ( 'bu memlekette ne kadar ipek

Alınıp satılırsa burada tartılarak satılır),' Muhtesip hanı('bütün

yiyicek ve ' 'içicek burada kantara vurulur). 'Şahbender hanı,gü-

mrük hanı,Sülemaniye hanı da çok meşhur ve mamurdur.Şehirde 217 kah-

vehane olup meşhurlal, adırcılar, Hârrâtın, Fahhâmin, Türkmaniye, Sipahi,

Addasiyye,mehkeme,sükkeri Nağif kahvelerdir. Mansıp kahvesi,on bin

Adam alır. Fakat diğerleri gibi kârgir kubbelikahve değildir. Büyük ağaçlar

dibindedir. Dört yerde kahve pişer. Suçlular bu kahveye gelirse hâkim al-

mayip kurtulur. İçinden akan nehirde balıklar avlanır. Fincanlar akan suya

brakılır,aşağada kahceci fincanları kevgir ile toplar. İğneciler kahvesi de

meşhurdur. Burada pişirilen kahve ve çay, Badyan,salep,içecek şey,halis

süt,kaşar,plauze binluğu r kahvede bulunmaz. Bir tarafındaki gülistan içinde ku-

şların güzel ötüşlerinden ve selsebillerin akışından ruha gıda olurdu. Kale-

nin dört tarafından varoşta , on bin saraylar ve evler vardır.Her biri bir bah-

çe içindedir.Bu varoşun uzunluğu ve enliliği ikişer buçuk saatliktir. Varoşta

6300 dükkan vardır. Sinaniyye çarşısı,Yemen fatihi Sinan paşanındır.

Çarsû-i hüsnü seyr itidim serâpâ haciyim

Bir vefa pâzârı yokdur hep cefâ pâzâzarıdır

Saraçhanesi hiçbir ülkede yoktur. Çakmak pazarı,Sipahi pazarı, Koca Mustafa

Paşa pazarı,Zarbun pazarı,At pazarı,atarlar pazarı,Itriyyat pazarı,Fahhâmin paza

r ı,hallaçlar Pazar, Hayatlar pazarı meşhurdur.Subaşı, iki yüz kavas ve levent yetmiş

Cadde, 3800 kısa sokakları muhafaza eder,Kapıcılar ve bekçiler yekünü dokuz bindir.

hepsi subaşının hükmündedir. Şehrin çöpleri hamamlarda yakılır.Sokakları çok temiz

Bir şehirdir. Şam sehri içinde sekiz nehir akar. Bu sular Şam’ın batısında Kaysun dağı

arkasında Kıha’dan çıkar Meze boğazından gürleyerek şehir kenarına bahçelere gelin'-

ce sekize yarılır. Bunların isimleri',('Aynı Bereda ve Berida, Nura, Kanatül)'

İç linklerEdit

Dış linklerEdit


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.