FANDOMEÇS/13/278 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/280rak kaleye vurur ve yıkar.Hala yeri bellidir .Böyle bir ulu sultandır.Buradan kıbleye iki saat gittik.

HAZRETİ EYUP ZİYARETİ KÖYÜ:

………… yiyip bir kere ah demedi.130 sene yaşadı.Hatunu Yusuf oğlu Efrahim ‘in kızı Rahime idi.Hazreti Eyub ‘un mezarı Çuan köyündedir.Bir adam çok hasta olsa,türbesi yakınında Sa’dun köyündeki Eyub Nebi pınarda yıkansa,bütün hastalıklardan kurtulur.

Sabah olunca bütün şeyhleri paşaya gelip dediler ki:<<Ya vezir ,l azım olduğu kadar zahire götür. Burada kalan zahireyi dönüşünüzde Maan ,Ala, ve Medine’ye dek biz size yetiştiririz.Hava sükünet bulnuş iken hareket edin>>.Burada Ayıntap ve Maraş Türkmenleri geldiler <<Devletli vezir,biz etrafı dolaştık.Yolumuz üzerinde Tuna kökü denilen bir çimenlik yer vardır.Oraya nakledin .İnşallah hava daha ziyade güzelleşir.>>dediler.Dehal pşa her tarafa fermanlar gönderip bütün hacıları ,yedi bin kadar deve toplayıp hareket ettirdi.Bin dert ve bela ile bir saatlik yeri dört saatte gittik.Ama nice develerin çatıları ayrılıp çamur içinde kaldı .Meğer Şam’ın gök devesi çamura dayanmazmış.Fakat Rum’un Türkmen devesi ,Acemin Tavüsi maya develeri bütün çamur deryasından selametle yüklerimizi çıkardılar.Develeri yine geriye gönderip ,yurt yerinde kalan hacıların yüklerini de getirttik .Hakir de beş Türkmen devesiyle menzil yerine iki kere varıp gelerek eşyalarımı taşıdım.

TURNA KÖYÜ MENZİLİ:200 evli ,bir camili Arap köyüdür.Bütün hacılar burada çimenlere kondu. Öyle bir güneş açtı ki herkesin yüzü güldü.Kaçan bütün şeyhler develeriyle geldi.Önce kiler emini Demir paşa oğlu Osman beye padişah kileri için bin , paşaya 3000,Surre emini Topkapılı Mahmut ağaya yüz deve verildi .Turna köyünün batısında bir bayır üzerinde Danyal Aleyhisselamın mezarı varmış.Bütün hacılar varıp kurbanlar kesip dualar ettiler.Hele şükür o nırada kıbleden bir resim rüzgar esti:

Alem hayat- ı nev bulur canlar bağışlar dembedem

Hemen toplar atıldı .Harmuş paşa çerhacı olarak ileri tayin olundu .İki Şam çorbacı ,iki paşa ağası 500 yiğit ile ardcı oldu.Bütün hacılar ortada…Bir yaylım top ve tüfenk şenliğinden sonra gülbank çekilip,

= =İç linkler = =

= =Dış linkler= =

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.