FANDOMEÇS/13/279 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/281sekizer kat mehter çalarak ilerledik.Burada Hatem Tay ziyareti vardı..Busra şehri buraya yakındır .Birçok köyleri 12 satte geçip:

MAZRAK KALESİ MENZİLİ :…tarihinde Beni Hilal padişahı yapısıdır. Bir sahra ortasında dörtgen şeklindedir ve içinde kimse yoktur.Verimli vadidir.Bol suları vardır.Burada biraz dinlemeden dağlı ,taşlı yollardan güzel hava ile 13 saat gittik.

AYN-İ ZERKA KALESİ:……tarihinde Nureddin Şehid yapısıdır derler.Sivri bir kaya üzerinde dörtgen şeklinde bir kaledir .İçinde kimse yoktur.Kudüs toprağında Kerek nahiyesindedir.Burada kimse yüklerini indirmeden Zerka nehri kenarında yemek yiyip , binlerce tulum su alındı .Bu su vaktiyle çöle gidermiş.Resülü Ekrem Mekke kervanı ile Busra’ya geldiği vakit bu suya işaret edip ,dağı taşı taşı aşarak hazreti Peybarlerle birlikte bu kale dibine gelip…gölüne dökülmüştür.Buralarda Bağdat çölünden gelmiş Arslan çoktur derler ama görmedim.Buradan da süratle geçtik.

TEBRİKE MENZİLİ:Bir bayır üzerinde viran bir hanı var.Burada da yükleri yıkmadan dinlenelim derken ,yağmur yağmaya başladı. Hacılar şaşırdı.Bu Belka sahrasını nasıl geçeriz diye düşünmeğe başladılar.Çünkü sharda nice kervanlar suya garkolmuşlardı .Bu Belka sahrası oynak , batak ,çamurlu yerdir.Nihayet bütün iş erleri paşanın huzuruna geldiler ve müşavere ettiler.Paşa:<<Nerede Şam’ın iş erleri?Nerede delil (kılavuz)İbrahim Çelebi?Buradan kırk kere geçmiştir.Tiz birkaç atlılar ile yol baksınlar!>>diye ferman etti .Şiar oğlu ,Başçavuş ve Hubbuzzaman çavuş da ve nice gün görmüş kimseler ileri gittiler.İki saat sonra gelip(Sultanım ,sol tarafata bir kumsal yol vardır ama, iki gün yolumuzdan geri kalırz)dediler.Paşa kükredi:(Zaten geç kaldık .Siz şimdi bizi iki gün geri gönderirsiniz.Padişah başı için başınızı keserim!)dedi.Bazı Şmlılar :(Bu Belka sahrası üç satlik yerdir.İnşallah daha yağmur tesir etmemiştir.Hemen hareket edelim)dediler.Hemen göç boruları çalınarak hareket olundu.Düz sahraya indik ki ,yağmur büsbütün attı ve adım yürümeğe imkan kalmadı.

BELKA BOĞAZI MENZİLİ:Gece yarısına kadar yağmur yağıp çadırlar ve hayvanlar su içinde kaldı.Bereket gece yarısından sonra biraz hafifledi.Derhal hareket olunmak üzere iken bir gök gürültüsü ile kar yağmağa başladı.Karanlık dünyayı kapladı.Hayvanlar öldü, nice

= = İç linkler = =

= =Dış linkler= =

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.