FANDOMEÇS/13/285 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/287ile karısı Şecerrüddür Hatun'u Mısır melikesi yaptılar.Oğlu Turan Şahı Hısın Keyda'dan ağırıp 938 de müstakil padişah oldu.981 de Sultan Murad yapısıdır.1035 senesinde Araplar hile ile kaleye girip muhafızlarını tamamen şehit ederler ve bütün mallarını alıp giderler.Bu tarihten beri terkedilmiş bir kaledir.Bu kalenin etrafı 400 adımdır.Bu kaleye asker konulmak gerektir.Çünkü geriden gelen bu kalede su bulamazsa ilerideki Şakkul Acuz'da sudan eser yoktur.Halbuki bu kalenin yanındaki gölcük iki yüz metre germe adım büyüklüğündedir.10 kulaç derindir.Bizden bir sene evvel Reşid oğlu denilen mel'un kaleye kapanıp , hacılara tüfenk atıp hacılara ve binlerce hayvanlara bir katre su vermemişti.Hacıları öyle kırmıştı ki , güneşin şiddetinden cesetler kadid haline gelip çakıl taşı gibi yatıyorlardı.İşte bu yüzden bu kalenin mamur edilmesi farz olmuştur.Burada bir saat kalarak tekrar çöle daldık.Kumruların seslerini dinleyelerek, devekuşlarını kavarak, tavşan ve ceylanları avlayarak 18 saat geçirdik

'ŞAKKÜLACUZ MENZİLİ:' Hazreti Ali burada bir cadıyı iki parça ettiğinden bu isim verlmiştir.Laşesi yolun batısında bir siyah taş halindedir.Halk dilinde (Kazık geçmez konağı) derler.Bu sene valide sultan burada birkaç su kuyusu kazdırmış.Burada da fazla kalmayıp kumru seslerini dinleyerek giderken alay çavuşlarının seslerini işitmeye başladık.(Bugün öğle vakti hazreti'' Salih kazası denilen dar yere varacağız.Hazır olun.Geçen sene Reşit oğlu burada hacıları kaybetmişti.Vakıa bu sene Hüseyin paşaya itaat etmiştir ama belki başka Arap kabileleri yağma lezzeti almışdır.Gafil olman''')diye ilanlar edildi.Paşa ,bütün askeri muntazamen silahlarla tertipli olarak hareket ettirdi.Biraz sonra ileri giden askerlerden müjdeciler geldi.(Araplar bizi iki gün sonra'' beklerlermiş.Birkaç çete ile çarpışıp kelle ve dil aldık)dediler.

ATİKÜL PİMAL:'Nakab boğazına varınca Akitül Rimal bir kum deryasıdır ve ateştir.Develer feryat edip feryat edip kalır.Bu dağa Naka(dişi deve)denilmesinin sebebi : Hazreti Salih burada idi.Kavminden kimse kendisine iman etmemişti.Ondan (şu kayadan yavrusu ile bir dişi deve çıkar da'' südüyle geçinelim''')dediler.O da Allaha yalvardı.Kaya yarıldı.Yavrusu kayaya girdi.Mühtiş bir gürültü çıktı.Hala bu kayadan bu ses duyulur.Burası yalçın kayalardır.Hala Cibrilin kanadiyle vurup kayayı yardığı yer bellidir ki, devenin yavrusu oradan girmiştir.Bu kayalardan develer geçerken ,hazreti Salih'in devenin sesini işiten develer burada

= = İç linkler =

= = Dış linkler= =

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.