FANDOMEÇS/13/288 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/290' (Herkes evindeki malını pazara çıkarmazsakellesi kesilecektir)diye ferman olundu Peksimetler,yiyecekler dağlar gibi yığıldı.10 bin deve getirilerek ,hacıların zayıf devesiyle değiştirildi ,kiralandı .Kanun gereğince gereken şeyleri paşaya verdiler.Ogece paşa her tarafa bekçiler koyarak ,herkesi ihtiyatlı olsun diye dellal bağırttı .Ama günlerdir rahat görmeyen zavallı hacılar ilk defa o gece uyudular.Gece yarısı olunca etraftan ellerinde kementler ile hırsız Araplar ordu içine girmeğe başladılar.Fakat pusularda olan sarıca ve sekbanlar yakalayıp paşayı götürdüler.Derhl kelleleri kesildi.Ertesi gün de orada kalındı.Sabahleyin yola çıkıldı .İlerideki dar boğazda ula Arapları öyle kurşun vurdular ki…Allaha şükür kimseye zarar gelmedi.Tam bu sırada Arapların arka tarafında pusuda olan askerler de meydana çıkınca Araplar ne yapacaklarını şaşırdılar Kırk arabın kafası kesildi.Mehterhanelere vuruldu .Dağlar inledi.Peygamber bademi yiyerek 16 saat daha gittik.

Bİ’Rİ ZÜMRÜD MENZİLİ :Çölde konaktır.Fakat suyu az olduğundan kavgada bir yiğit öldü.Burayıda geçtik.Dellalar bağırdı(ey ümmeti Muhammed ,bu gece Hayber Yahudileri içinden geçeriz..Muhammed’in kanını içerler. Her kime başı canı lazımsa ihtiyatlı olsun!)

Gece olunca yüz bin fanus ve meşale yakıldı .Üç yahüdi yakalanıp kelle paşa ettiler. Dikenlik yollarda bazılarının sarığı ,kiminin kalpağı dikenlerde kaldı .Yüzleri dikenlerlerden kan içinde kaldı.Boşnağın birinin kalpağı deve dikenine takılır.Yahüdiler aldı sanarak kılıcını çekip, kendi arkadaşlarından üç kişiyi yaralar.Burada 17 saat gittik .

Bİ’R-İ CEDİD MENZİLİ:Yani (yeni kuyu)…1081 tarihinde dördüncü Mehmed’in validesi yaptırmıştır.Kırk kulaç derindir.Yüz adım geniş bir kuyudur.Ama Araplar deve dikenleriyle doldurmuşlardır.Hüseyin paşa binlerce askerle bir saat içinde kuyuyu temizletip , billür gibi su meydana çıktı.Buranın dört tarafı sinameki otlariyle doludur. Müshil olarak kullanılır.Bu vadiye Şuaybunniam derler.Otlak bir yerdir.Hazreti Şuaybın koyunlarını hazreti musa burada güderdi.

HAZRETİ HUD ZİYARETİ:

Hazreti Hud’a iman etmeyen Ad kavimine Cenabı hak bir rüzgar gönderdi ki , hepsi birbirine çarpa çarpa helak oldular. Kur’anı kerimde buna dair ayti kerime:<<Bi rihin atiyetin sahhareha aleyhim seb’a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen>>nazil olmuştur.Beyit:

F:19

= = İç linkler = =

= =Dış linkler= =

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.