EÇS/13/294 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/13/296' O gece bütün Sahaben kiram Resulü erkemi rüyasında görüp :

<<Ya ümmetlerim! Benim hatırımı dilerseniz,bana cevahir,altın,gümüş kubbe lazım değildir.Eğer benim rızamı isterseniz beni inkarcılardan, müşriklerden muhafaza altı tarafıma parmaklık edip genişletiniz.>>buyurdular.Bunun üzerine Resullahın makamını mücevherlerle süslemekten vazgeçip, Hazreti Osman ilk olarak mescidi şerifi cami halinde genişleterek kıble duvarını yaptı .Sonra Hazreti Ali yaptı, sonra Emevilerden Velit Mısır sultanlarından Kayıtbay ,ve Sultan Gavri ve Al-i Osman’dan Sultan Süleyman üçüncü Murad ,ve Sultan Ahmet her biri birer eser yaparak camii şerifi cennete çevirmişlerdir.

Camiin etrafı bin adımdır .Camiin içi ,Resulü erkemin mübarek ayakları ucundan ve Cibril kapısından ve Şeyhülharem sofasından ve şifa kapısını geçip , haremin iç yüzünden yağ mahzenleri önüne kadar yetmiş adımdır.Buradan imaret küplerine kadar 150,yine buradan Rahmet kapısına ve selam kapısına kadar 170 adımdır.Böylece bu cami iç yüzünden 690 adımdır.Harem-i şerif tamamen küçük taş döşelidir.Firdolayı 600 adım bir haremdir.Haremin tam ortasında bir kubbe vardır. Orada kandillerin yağları muhafaza edilir. Bu yağ kubbesi önünde bir parmaklık içinde bir furma ağacı vardır.Bizzat Resulü Ekrem tarafından dikilmiştir.Bu haremi şerifin dört tarafı sofalardır ve üç minare vardır. Camiin içinde ve hareminde irili ufaklı 300 sütun ve bunlar üzerinde üç yüz kemer vardır.Bu kemerlerin içi rengarenk ve müzehhep nakışlarlarla süslüdür. Bu kubbelerin dört tarafında renkli camlar güneş vurunca içeriyi nurlandırırlar.Harem öyle kıymetli taşlarla döşenmiştir ki kimi yeşim Arkani ve asfar yerkani Balgami ve somaki çeşitli taşlarla süslenmiştir.Ama Resülü ekremin camii , Padişah ve vezirlerin hayratı olan fevkalede kıymetli halılarla döşenmiştir. Eğer dünyaya düşüp seyehate düşkün olmasam bu cami içinden bir adım ayrılmazdım.Müezzin mahfeli küçük sekiz sütun üzerinde de ,hazreti risalet ravzasına yakın İmam-ı A’zam mihrabıda küçük ,fakat gayet nakışlıdır. Bunun ikitarafında adam boyunda altın şamdanlar içinde sekizer arşın boyunda mumlar vardır.Bu mihrabın sağ tarafında üçüncü Murad tarafından yaptırılan gümüş mimber gibi mimberi ,İslam ülkelerinde görmedim.Yine bu mihrabın sağında İmam Şafii ,maliki ,Hanbeli mihrapları vardır.Bab-ı Selamın iç tarafında kemer altında:<<Hazel binail mübareketi Mevlana essultan Kayıtbay azze nasruhu sene fi >>.yazılıdır .Gayet sanatlı mücella pirinç kapıdır .Bab-ı Selamdan içeriye girince sol taraf köşesinde bir adam boyu yukarıda mavi kağıtlı levha üzerinde celi talik ile:

= = İç linkler = =

= =Dış linkler= =

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.