FANDOMEÇS/13/295 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/297
Budur ayin-i Arab bir kavmin olsa seyidi

Az olur kim kabri üzere bende azad olmaya

Sen ki Fahrülmü’mininsin seyyüdülkevneynsin

Haşrallah kabrine yüz sürem azad olmaya

Yazılmış.Yine bu kabı içinde sağa köşede <<yübeşşirühüm Rabbühüm birametin minhü ve ritvanin ve cennatin>>ayeti ta Hazreti Osman mihrabına kadar celi yazılarla yazılmış.Bab-ı Selamdan ,Cibril kapısına,kadar feth-i şerif suresi yazılmış,bu hazreti Osman duvarının Şafii köşesinde şöyle yazılıdır.(Tarih):

. . . . . . . . . . . . . .

' Feyz-i hak ‘dan düştü tarihi dua –i hayr ile

Din ve duasın muhammer ide Rabbil’alemin (1032)

Hazreti Osman’ın yaptırdığı duvarda pencere yoktur.Resulü erkemin karşısında pirinç kafesli pencere vardır.Dışarısı gül gülüstandır.Resulü erkemin ayakları önündeki kafes önünde bir pencere daha vardır.Yine bu cami içinde erbabı Soffa sofası vardır.

Hakir de bir levha üzerine celi yazı ile :

' Seyhahi alem evliya rühiçün fatiha

Yine kafes karşısında celi yazı ile  :

' Şefaat ya Resulullah evliya (1082)

Yazdım .Camide tam yedibin kandil vardır.

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABRİ ŞERİF-İ HAZRETİ MUHAMMED ENİN(Vema erselnake illa rahmeten lil alemin)Evvala bu ilahisırlar mahzeninin yapılış sebebini bildirelim . Hicretin 14 üncü senesinde çaryar-ı Güzin ve ehl-i beyt (yani hazreti Ali ,Hsan ,Hüseyin ve Fatıma tüzzehra )ki haklarında <<innema yüridullahü liyühübe ankümürüse ehlel beyti yutahhireküm tathira>>ayeti kelimesi nazil olmuştur,bir yere toplanıp, Resuli erkemin mübarek cesedine ileride inkarcıların bir fenalık etmesi ihtimalı dolayısıyla muhafazasına karar verip bir büyük kubbe

= = İç linkler = =

= = Dış linkler = =

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.