EÇS/13/296 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/13/298' yaptılar.Sonraki Abbasilerden Harunürreşid, oğlu Me’mun yine binalar ilave ettiler. Nice sonra Nureddin Şehid halife iken din düşmanı olan İspanya’da papa denilen mel’un (Ne yapıp yapıp bol paralar vererek fedailer tedarik edip Medine’ye gönderilim,Muhammed ‘in kabrinin yanında halktan münzevi kalıp ,yer altından lağım kazıp ,Muhammed’in cesedini çalarak Roma’ya getirelim)derler.Papa mel’unu her lisanı bilir,cin gibi akıllı 20 adet veledi zinayı Medine’ye gönderir.Bunlar evvela Mısır’a ,Mısır’dan eşeklere binerek hacılarla birlikte Medine’ye gelirler.On tanesi ulema kıyafeti ile hediyelerini Şeyhülhareme verirler.O da bunlara harami şerifin bir köşesinde bir yer gösteri.Diğer on adnesi eşekleriyle şehrin müzahrefatını şehir dışına atmakla meşgul olurlar.Üç yıl yer altında lağım kazarak torbalarla toprakları taşırlar ve peygamberin kabri altına altı zira’ kalmış.Bu sıradaŞam2da Nurettin Şehit,rüyasında(ya Nurettin şu mel’unlar benim kabrimi kazıp benim cesedimi çalıp kafiristana götürmek isterler.Çabuk yeiş)buyurur,ve o mel’unları bir bir gösterir. Nurettin uyanıp derhal sabahleyin altı bin adam ile yirmi beş konak yeri ,yıldırım gibi üç gün üç gecede Medine’ye varır.Bir büyük ziyafet yapar.Bütün Medine halkı ziyafete gelir.Fakat Hazreti peygamberin ,rüyasında tarif ettiği adamları göremez.(Ziyafete gelmeyen başka fakir yokmudur?)diye sorar.Medine halkı da(Bab-ı Şifanın metresesi hücresinde üç senedir ibadetle ve perhizle meşgul olan on adam vardır.Yemezler,İçmezler ibadetle meşguldürler )derler.Nurettin şehit (Tiz o adamları buraya getiriniz ,sadakalarımızı alıp yemeklerimizi yesinler)der o adamlar getirilince Nuretin Şehit tanır.Oturdukları yer basılınca yüzlerce kazma ,kürek, külünk bulunur. Mel unlara caza verimek istenilince ölüm halinde getirilenlerden biri yerinden şışrayıp Nurettin’e bir meç savurdu ,bir diğeri tüfennk attı .İşkence edilince her şeyi söylediler.Dışarıda eşekleriyle çöp taşıyan on arkadaşlarıda getiridi.Kazdıkları lağım keşfedildi.Bizzat Nuret’tin Şehit bu lağıma girdi .Meğer Resulü erkemin kabrine bir adım kalmış .Bu mel unlar söyletildi.(Biz İspan’ya rahiplerindeniz.Muhammed dini çıkalı huzurumuz kalmadı .En Mükaddes topraklarımız, ülkelerimiz arap ların eline geçti.Bunlardan nasıl intikam alırız diye düşündük.Papa’ nın tedbiri ile Muhammed’in cesedini kaçırıp Roma’ya getirecektik.Bu süratle Kudüs, en dürüst , Afrika’yı, Suriye’yi alıp,oralara yerleşip, Araplar yine çöle gitsin diyecektik)dediler ve devam ettiler:(Bir ay evvel Papa’dan bir mektup geldi. İşinize devam ediniz. Muhammed’in cesedini getirirse

= = İç linkler = =

= = Dış linkler = =

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.