FANDOM
EÇS/13/299 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/301Diyerek el yüze sürülür. Sonra kafes boyunca doğuya iki adım gidilir.

HAZRET-İ EBUBEKİR ZİYARETİ: Hazreti Ebubekir de bu kubbede yatar. Yanına varınca ( esselâm aleyk yâ seyyidina Ebâ Bekrissıddık)deyip, şefaatini rica edip ruhlarına bir fâtiha okuyup hibe edilir. Evvelce isimleri Abdül Ka’be idi. Peygamber Abdullah buyurdular. Onlar ibn Ebî Kahafe derler. Resulü ekrem neslinden Ka’ba ulaşır. Peygambere ilk inanan ol-duğundan Sıddık denir.

Sadâkatde odur sıddîk-i Ekber

Velîahd eyledi anı Peygamber

Peygamberimizden sonra halife oldu. 12 hicret senesinde vefat etti. O gece sabahadek Ravza-i Mutahharadan (yanıma gel!) sesi gelip, bütün Medine halkı bu sesi duymuştur. Ebube-kir’i peygamberin yanındaki mezara hazreti Ömer indirirken, hazretin mübarek eli görünüp ya-nına işaret ederler ve hazreti Ömerin de eteğini çekerler, hazreti Ömer de anlar ki buraya gömü-lecektir.

Yine doğuya iki adım gidip, Resul üekrem ile aynı kubbede yatan Hazreti Ömer merka-dine varınca :«Esselâm aleyk, yâ Ömerül Fâruk…) diyerek ruhlarına bir Fatiha okunur. Sonra Haz-reti Risaletin mübarek ayakları ucunda 'CİBRİL MAKAMI: vardır. Resulü ekremin kafesi içindedir. Edeple dua okunur (Esse-lâm aleyk ya Cibril-i 'Emin..) deyip dünya ve ahirete ait dilekleri istenir. Sonra o kafes sırala-narak yedi adım kuzeye gidilir.

RESULÜ EKREMİN KIZI HAZRETİ FÂTIMATÜZZEHRA: Bunlar da Resulü ekremin kubbesi altında, başka kafes içindedirler. Buraya da edeple girip (Esselâm aleyk ya Fâtımatüz-zehra, ya Binti Resulallah..) deyip şefaatleri için fâtiha okunur. Medine’de bir kız çocuğu doğsa buraya getirip bir saat kadar dururlar. Sâdat-ı kiramın hepsinin silsilesi bunlara ulaşır.

HAZRETİ ÖMER’İN MENAKIBI: Hicretten 23 sene ve hazreti Ebu Bekir’den sonra halife oldular. Cihâna oldu adlile emânı

Olubdur sâniyen mekke’de vâli'''''

Diyerek el yüze sürülür. Sonra kafes boyunca doğuya iki adım gidilir.

HAZRET-İ EBUBEKİR ZİYARETİ: Hazreti Ebubekir de bu kubbede yatar. Yanına varınca ( esselâm aleyk yâ seyyidina Ebâ Bekrissıddık)deyip, şefaatini rica edip ruhlarına bir fâtiha okuyup hibe edilir. Evvelce isimleri Abdül Ka’be idi. Peygamber Abdullah buyurdular. Onlar ibn Ebî Kahafe derler. Resulü ekrem neslinden Ka’ba ulaşır. Peygambere ilk inanan ol-duğundan Sıddık denir.

Sadâkatde odur sıddîk-i Ekber

Velîahd eyledi anı Peygamber

Peygamberimizden sonra halife oldu. 12 hicret senesinde vefat etti. O gece sabahadek Ravza-i Mutahharadan (yanıma gel!) sesi gelip, bütün Medine halkı bu sesi duymuştur. Ebube-kir’i peygamberin yanındaki mezara hazreti Ömer indirirken, hazretin mübarek eli görünüp ya-nına işaret ederler ve hazreti Ömerin de eteğini çekerler, hazreti Ömer de anlar ki buraya gömü-lecektir.

Yine doğuya iki adım gidip, Resul üekrem ile aynı kubbede yatan Hazreti Ömer merka-dine varınca :

«Esselâm aleyk, yâ Ömerül Fâruk…) diyerek ruhlarına bir Fatiha okunur. Sonra Haz-reti Risaletin mübarek ayakları ucunda:'CİBRİL MAKAMI: vardır. Resulü ekremin kafesi içindedir. Edeple dua okunur (Esse-lâm aleyk ya Cibril-i 'Emin..) deyip dünya ve ahirete ait dilekleri istenir. Sonra o kafes sırala-narak yedi adım kuzeye gidilir.

RESULÜ EKREMİN KIZI HAZRETİ FÂTIMATÜZZEHRA: Bunlar da Resulü ekremin kubbesi altında, başka kafes içindedirler. Buraya da edeple girip (Esselâm aleyk ya Fâtımatüz-zehra, ya Binti Resulallah..) deyip şefaatleri için fâtiha okunur. Medine’de bir kız çocuğu doğsa buraya getirip bir saat kadar dururlar. Sâdat-ı kiramın hepsinin silsilesi bunlara ulaşır.

HAZRETİ ÖMER’İN MENAKIBI: Hicretten 23 sene ve hazreti Ebu Bekir’den sonra halife oldular. Cihâna oldu adlile emânı

Olubdur sâniyen mekke’de vâli'''''

Diyerek el yüze sürülür. Sonra kafes boyunca doğuya iki adım gidilir.HAZRET-İ EBUBEKİR ZİYARETİ: Hazreti Ebubekir de bu kubbede yatar. Yanına varınca ( esselâm aleyk yâ seyyidina Ebâ Bekrissıddık)deyip, şefaatini rica edip ruhlarına bir fâtiha okuyup hibe edilir. Evvelce isimleri Abdül Ka’be idi. Peygamber Abdullah buyurdular. Onlar ibn Ebî Kahafe derler. Resulü ekrem neslinden Ka’ba ulaşır. Peygambere ilk inanan ol-duğundan Sıddık denir.

Sadâkatde odur sıddîk-i Ekber

Velîahd eyledi anı Peygamber

Peygamberimizden sonra halife oldu. 12 hicret senesinde vefat etti. O gece sabahadek Ravza-i Mutahharadan (yanıma gel!) sesi gelip, bütün Medine halkı bu sesi duymuştur. Ebube-kir’i peygamberin yanındaki mezara hazreti Ömer indirirken, hazretin mübarek eli görünüp ya-nına işaret ederler ve hazreti Ömerin de eteğini çekerler, hazreti Ömer de anlar ki buraya gömü-lecektir.

Yine doğuya iki adım gidip, Resul üekrem ile aynı kubbede yatan Hazreti Ömer merka-dine varınca : «Esselâm aleyk, yâ Ömerül Fâruk…) diyerek ruhlarına bir Fatiha okunur. Sonra Haz-reti Risaletin mübarek ayakları ucunda:

'CİBRİL MAKAMI: vardır. Resulü ekremin kafesi içindedir. Edeple dua okunur (Esse-lâm aleyk ya Cibril-i 'Emin..) deyip dünya ve ahirete ait dilekleri istenir. Sonra o kafes sırala-narak yedi adım kuzeye gidilir.

RESULÜ EKREMİN KIZI HAZRETİ FÂTIMATÜZZEHRA: Bunlar da Resulü ekremin kubbesi altında, başka kafes içindedirler. Buraya da edeple girip (Esselâm aleyk ya Fâtımatüz-zehra, ya Binti Resulallah..) deyip şefaatleri için fâtiha okunur. Medine’de bir kız çocuğu doğsa buraya getirip bir saat kadar dururlar. Sâdat-ı kiramın hepsinin silsilesi bunlara ulaşır.

HAZRETİ ÖMER’İN MENAKIBI: Hicretten 23 sene ve hazreti Ebu Bekir’den sonra halife oldular. Cihâna oldu adlile emânı

Olubdur sâniyen mekke’de vâli'''''Diyerek el yüze sürülür. Sonra kafes boyunca doğuya iki adım gidilir.

HAZRET-İ EBUBEKİR ZİYARETİ: Hazreti Ebubekir de bu kubbede yatar. Yanına varınca ( esselâm aleyk yâ seyyidina Ebâ Bekrissıddık)deyip, şefaatini rica edip ruhlarına bir fâtiha okuyup hibe edilir. Evvelce isimleri Abdül Ka’be idi. Peygamber Abdullah buyurdular. Onlar ibn Ebî Kahafe derler. Resulü ekrem neslinden Ka’ba ulaşır. Peygambere ilk inanan ol-duğundan Sıddık denir.

Sadâkatde odur sıddîk-i Ekber


Velîahd eyledi anı Peygamber

Peygamberimizden sonra halife oldu. 12 hicret senesinde vefat etti. O gece sabahadek Ravza-i Mutahharadan (yanıma gel!) sesi gelip, bütün Medine halkı bu sesi duymuştur. Ebube-kir’i peygamberin yanındaki mezara hazreti Ömer indirirken, hazretin mübarek eli görünüp ya-nına işaret ederler ve hazreti Ömerin de eteğini çekerler, hazreti Ömer de anlar ki buraya gömü-lecektir. Yine doğuya iki adım gidip, Resul üekrem ile aynı kubbede yatan Hazreti Ömer merka-dine varınca : «Esselâm aleyk, yâ Ömerül Fâruk…) diyerek ruhlarına bir Fatiha okunur. Sonra Haz-reti Risaletin mübarek ayakları ucunda: CİBRİL MAKAMI:' vardır. Resulü ekremin kafesi içindedir. Edeple dua okunur (Esse-lâm aleyk ya Cibril-i 'Emin..) deyip dünya ve ahirete ait dilekleri istenir. Sonra o kafes sırala-narak yedi adım kuzeye gidilir.

RESULÜ EKREMİN KIZI HAZRETİ FÂTIMATÜZZEHRA: Bunlar da Resulü ekremin kubbesi altında, başka kafes içindedirler. Buraya da edeple girip (Esselâm aleyk ya Fâtımatüz-zehra, ya Binti Resulallah..) deyip şefaatleri için fâtiha okunur. Medine’de bir kız çocuğu doğsa buraya getirip bir saat kadar dururlar. Sâdat-ı kiramın hepsinin silsilesi bunlara ulaşır.

HAZRETİ ÖMER’İN MENAKIBI: Hicretten 23 sene ve hazreti Ebu Bekir’den sonra halife oldular.

Cihâna  oldu adlile  emânı


Olubdur sâniyen mekke’de vâli


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.