FANDOM



EÇS/13/308 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/310


ları içinde Urve bin Zübeyr kuyusu denilen bir kuyu vardır. İçen adam şişmanlar. Yine buna ya-kın Kuzaa kuyusu vardır. Hazreti İbrahim kazmış derler. Hazreti peygamber bu kuyudan abdest almışlardır ve şifa niyetine diye mübarek ağzı yarlarını bu kuyuya koymuşlardır.


Hazretin hurma bağı içinde bir su vardır. Kadınlar içerler.Yetmiş hassası vardır. Hepsi de kadınlara ait hassalardır. Bunlardan biri, doğumda zorluk çekse, bu sudan içerse, muay-yen mahalli genişleyip masum dünyaya gelir. Hayiz zamanında içen, kesilip temiz olur.Bütün kız-lar ve kadınlar bu havuzda yıkanırlar. Onun için hazretin bu bağına (Kadınlar bağı) derler.Er – kekler bu bağa gelmezler. Buradan 300 adım ötede Kıbleteyn câmii vardır. Resulü ekremin ü – çüncü olarak yaptığı mescittir. Bundan 150 adım ötede Selman-ı Farisi mescidi vardır. Bundan 100 adım ötede Hazreti Osman mescidi ve buna yakın hazreti Ali mescidi vardır.

HAZRETİ HAMZA ZİYARETİ: Epeyce uzakta olduğu için 150 atlı ile silâhlı olarak yola çıktık. Uhud cenginin olduğu yerdedir. Kuzey tarafı Cengelistandır.Hayber yahudileri fırsat bulurlarsa insanı mahvederler. Yolda giderken bodur hurma ağaçları gördük ki, hurmalar salkım salkım yerde yatardı. Halbuki hurma ağacının boyu gayet yüksektir. Bin adım giderek:

HAZRETİ RESUL MASTABASI: Resulü ekrem Uhud gazasına giderken burada zırh giymiştir. Buradan Hazreti Hamza ziyaretine yayan gidilirse sevabı çoktur. Hakir eteğimi belime dolayıp atımı gülâmıma verip, o sıcakta el hâkümüttekâsür sûresini okuyarak bir saatte:

RESULÜ EKREMİN ÇADIRI VADİSİ’ne vardık. Burası, Resulullahın ordusu – nun yeridir. Küçük bir sofa vardır. Hazretin ihramdan çadırı bu sofa üzerinde imiş. Burada da iki rekât namaz kılmak sünnettir. Resûlü ekrem ordusunu saf haline koydu. Hazreti Hamza’yı öncü yaptı. Halid bin Velid sağda idi. Hakir de adamlarımla beraber (gazaya niyet ettim) deyip kılıçla- rımızı bellerimize kuşandık. Kuzeyde beş yüz adım uzaktı Şamlıların hacdan sonra âşura pişirip dağıttıkları Aşura sofası var, bundan başka surre emini sofası, molla sofası, şeyhülharem sofası var. Resulü ekrem ciharyârı güzin ile her sene buraya gelip hazreti Hamza’yı ziyaret edip âşura pişirirlermiş.












İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.