FANDOMEÇS/13/310 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/312


sekiz bin adam arasından her sene bir tanesini aşkı ilâhî ile kendinden geçip vefat eder. Onu bu – raya gömerler. Burada da, Medine dışındaki ziyaret sona erdi.


VEDA ZİYARETİ EVSAFI:

Ziyaretler tamam olduktan sonra şart odur ki, önce gusül edip, temiz elbiseler giyip âdâp ile kule kapısından içeri girip, hazreti Resulün câmiine varınca , Resulü ekremin mü – barek ayakları tarafından Cibril kapısından girile ve şu dua okuna:


«Esselâm aleyk yâ Resulâllah……………» sonunda (Elveda yâ Resulâllah, elveda) diye geri geri gidile vesselâm… Elhamdülillah bu şekilde veda ziyaretini yapıp, kudreti – mizin yettiği kadar yazdık. Evvelâ Medine ikinci iklimdedir. Enlemi 20 derece, 27 dakika, boyla-mı 13 saat 15 dakika ola. Bu ikinci iklimin ortası o yerdir ki enlemi 24 derece 4 dakika ve boyla-mı 13 saat ola. Halk arasında ikinci iklim… ve gündüz beraber ola. Hayır,bu söz efsanedir.Mekke’-de bile gece ile gündüz beraber değildir. Yelemlem denilen yerde gece gündüz beraberdir.
                              

Onüçüncü cildin sonu


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.