FANDOMEÇS/13/311 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/313


'İÇİNDEKİLER 'Sahife_ Başlık__________________________________


5 Büyük şehir, cihad yeri, kale-i irem-âbad Belgrad’ı hurrem-âbad.


6 Arnavud Belgrad’ının büyük varoşu. 9 Onlar manya vilâyetine,bizler Avlunya’ya gittiğimiz konakları beyan eder.Yüksek Kanye kalesi.

10 Sığınacak liman, Avlunya kalesi, mahalleleri.

11 Tekkeleri.

12 Yeçkeç kalesi, Cerkona köyü, Baştovasan ve Draç kaleleri.

13 Kavaye kasabası, Bekin kalesi. 14 Çiyçul köyü, Peşkem, Payova, Lolan, Kors, Berdaşiş köyleri, Büyük Elbasan kalesi.

15 İlbasan kalesinin şekilleri, Taşra varoşu ve ağa konakları.

16 Mahalleleri.

18 İlbasan şehrini teşkil eden şeyler.

19 Arnavut kavminin ataları.

20 Ohri sancağına gittiğimiz konakları beyan eder. (Banya köyü, Çevre köyü,Ohri Sancağı hududu, usturka kalesi, Ohri gölü şekilleri)

21 Ohri Kalesi

23 Büyük Ustuk yaylası, Resne kasabası, Hakirin Ohri’den İstanbul’a gittiğimiz konakları beyan eder, (Pogradas kasabası)

24 Astarova mamur kasabası, Presepe büyük köyü, Büyük manastır şeh

25 Ardovuşta kasabası, Tikveş kasabası, Valandiva kasabası,

26 Usturumca kalesi.

27 Aşağı usturumca şehri, Büyük toplantı yeri Dolyan panayırı,

28 Petriç kasabası.

29 Şirin ve gönül açıcı Vetirne kasabası.Avcı yurdu köyü, kiliseli köyü

30 Istanımaça kalesi. Büyük Arnavutlu köyü,Kuyumcu şapı madeni

31 Âl-i aba menzili Osman baba fukarası tekkesi.

32 Anabacı köyü, Âl-i baba tekkesi köyü

33 Cesar Mustafa paşa köyü,çirmen kasabası,ikinci taht şehri büyük Edirne.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.