FANDOMEÇS/13/313 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/31565 Alaşehrin mesireleri, Alaşehir ılıcası, Sart kalesi, Gördes kalesi Koritöz


          şehri.


  66      Kayacık kalesi kasabası.


  67      Kayacık kalesi, Şahin kayası kalesi.


  69      Marmara kasabası, Marmara şehri ılıcaları, büyük durkutlu şehri.


  70      Nif şehri, Ulucaklı köyü.


  71      Saruhan vilâyetinin tahtı, büyük şehir eski payitaht Manisa.


  72      Manisa Mimarî eserleri. Sarhan bey câmii


  76      Manisa’nın ziyaretgâhları.


  77      Bergama kalesi.


  78      Melemen güzel hisarı. Kara Foça kalesi


  79      Turhaniye vilâyeti Melemeniye şehri


  80      Halkalı pınar mesiregâhı,


  81      Eski taht büyük şehir İzmir, Allah Düşmandan korusun.


  82      Bahir kalesi.


  83      İzmir imaretlerinin vasıfları.


  84      Molla Yakup efendi câmii.


  86      İzmir’in ziyaretgâhları, Sancak burnu kalesi.


  87      Urla kalesi.


  89      Urla’nın ziyaretgâhları, Allahın hikmeti, Evliyanın sergüzeşti


  90      Karaburun kalesi.


  91      Çarpan ılıcası, çeşme kasabası, gül gülistan Sakız adası,


  93      Büyük şehir kalesi ve eski gülistan,Büyük Sakız adası,Sakız adasının fet-


          hi sebebi.


  94      Sakız adasının vasıfları.


  95      Fazlı paşa kalesi, Sakız kalesinin iç ve dış imaretleri.


  96      Sakız varoşu imaretleri.


  98      Ova köylerini beyan eder.


  99      Sakız ağacının methi babındandır. Mesireleri beyan olunur.


 100     Gemlik limanı, Karagöl tılsımı beyanındadır.


 101     Sivrihisar şehri evsafı


 102     Kızılhisar şehri evsafı 


 103     Alman boğazı menzilinde hakirin sergüzeşti.


 104     Cemşid’in tahtı, eski Ayasuluk kalesi.


 105     Sultan İsâ câmii evsafı …

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.