EÇS/14/10 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/14/12

rayı hazreti peygamber hazreti Fatma'ya cihaz vermiştir. Onun için bu ismi almıştır. Dünyanın dört köşesinden gelen hacılar Mekke'de bir ay kalıp, yollarda çektiklerini unuturlar. Hacıların on binlerce hayvanı bu sahranın otlariyle beslenirler. Bir hayvan on gün bu sahranın otunu yese temiz olur. Böyle verimli vadidir.

KURTULUŞ SOFASI: Bir taş binasofa cıktır. Hazreti peygamber müşriklerin derdinden bazı arkadaşlariyle Şam tarafına giderken buraya geldiği vakit, Ebu Lehep, Ebu Cehil, gibi lâinler peygamberi öldürmek üzere Surâka denilen adamı para ile tutup peygamberin arkasından gön­dermişlerdi. Suraka burada Hazreti Peygamberin üzerine dal kılıç atını sürdüğü vakit peygamberin duasiyle atı ile birlikte yere geçmeğe baş­lar. O vakit Suraka, ya ile Resulallah dua et buradan kurtulayım, Mekke'de düşmanlarına kılıç çalayım der. Resulü ekremin duasiyle kurtulunca derhal müslüman olur. Resulullah ile Mekke'ye gelince, onun müslüman olduğunu gören müşrikler (Bu ne haldir,hani Muhammed'in başı?) derler. O da (İşte mel'unlar, Muhammed'in başı başım üzerinde.. Sizin biz kaçınız baş etmeye geldim) diyerek yedi adedini katledip başlarını bu vadii Fatma'da, hazreti Muhammed'e götürüp peygamberin yanından ayrılmadı?! Allahım gazabından kurtuldum diye bu sofayı Surâka yap­tırmıştır. Hakir burada Hüseyinpaşadan izin alıp iki kölemle etrafı seyrederek 16 saatte;

UMRE MAKAMI MENZİLİ: Burada hacılar yüklerini yıkmadan du­rurlar. Bir dere içinde on kadar fukara evidir ve ön kadar dükkân var­dır. Ve bütün Mekke ahalisi burada hacıları karşılamağa çıkarlar ve ih­râmın ve umrenin şartlarına yol gösterirler. Buarda evvelâ gusül et­mektir. 1073 senesinde Mısır vâlisi Ömer paşa, hacılargusul eylesinler diye büyük bir Bürke yaptırmış, ki, içinde gemiler gezer. Ve gusulhaneler, abdesthaneler, sebilhane ve istirahathaneler yaptırmış. Sığır dolaplarîyle sular çekilip bu havuz dolar. Bi'ri Ali'de ihrama girip sonra kurban keserim diye elbisleerini giyenler, burada elbette gusledip, iki rekât namaz kılmak sünnettir. Bundan sonra bit ve pire öldürmeyip tırnağı ile kaşınmamak sünnettir. Fisk, kavga, katl haramdır. Eğer gusletmezse, abdest tazelemek farzdır. İhrama girince, (Umreye niyet e'''ttim), eğer yalnız hac yapacaksa (niyet', ettim hac, etmeye) deyip, oradan seğirderek bir saatte Kâbi şerife gide... Birinci farz olan tavâf-ı kudûma gider... Gücü yettiği kadar bu umreye gelip gider. Kaç kere ge-


İç Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.