FANDOMEÇS/14/12 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/14

Sa'dın beline taktı. Şerif esmer renkli bir cömert kimsedir. Buradan paşa vedalaşıp çadırında kaldı.

MEKKE'DE MISIR VE ŞAM ASKERLERİNİN ALAYI:

Hüseyin Paşa. efendimizin 8000 asker ile vezir vezir tayin olunmasının aslı budur:

Bir sene evvel 1081 (M. 1670) te Ankebut Ahmet Taşa kethüdası, Hasan Paşa, Hâremeyn-i şerifeynin tamirine, Surre masraflarının to lanmasına, ve Haremeyn'de nizam ve intizamın teminine memur idi. Hasan paşa., şeriflerin tutumlarına tamammül edemeyip onlarla geçi memişti. O serıe Müslüman hacılar tavaf ederken bir gürültü kopmuştu. Hacılar Harem-i şerifte kuşatılıp kalmıştı. Bütün kapılar kapanmıştı. Şeriflerin binlerce, silâhlı eşkiyası Cebel-i ebi Kubeys'e çıkıp, yedi adet &nbsp Mekke minarelerinden, harem etrafındaki medreselerden hacılar üzerine öyle kurşun yağdırmışlardı ki, 700 hacı yaralanmış, 200 ü de şehit o muştu. Harem-i şerif, hacıların nâaşlariyle doldu. Hasan Paşa da vurul du. Bütün hacıların ve askerin eşyası yağma edildi. Mısır askeri'Mısır'a giderken Hamude. adlı şerif Nâr denilen yerde Mısır askerini .kılıçtan' geçirdi.

Bu faciaları padişah hazretleri işitince,Şam veziri Hüseyin Paşayı sekiz bin asker ile serdar trayin ettiler.B u sırrı kimse bilmiyordu .Ertesi sabah üç bin Mısır askeri karşılarına çıktı.Asker, baştan başa zırhlı idi. Kırk yerde Mısır kûsları çalınıyordu. Onlar böyle muhteşem bir şe­kilde dururken, beri taraftan Şam askeri küme .küme yürüdüler. Sü­variler hep asil Arap atlarından Cilfe, Turayfi, Saklûvî, Musafaha, Cül-fidan, Mahmudilerle altın ve sırmalar içinde, Bahri Hotoz, sırmalı Dikdik ve Abayılı küheylânlar üzerinde, ellerinde on yedişer boğum kantar kar­gı sırıklarla, Harmuş Paşa beş yüz süvari çerha askeri ile mehterhanesini çalarak, tatar süvarileri de geçtiler. Sonra ağalar, tertemiz elbiseleriyle yine küheylânlar üzerinde, sonra kapıcı basılar geçtiler. Bunların ar­kasından arslan heybetli paşa samur kabanice üzerine kemerinde tirkeş, başında Selimi kavuğu, arkasında gök demire gark olmuş küheylân atlı iç ağaları geçtiler. Paşama ardı sıra, silâhtarlar ve çuhadarlar, muhte­şem elbise ve aletleriyle, mataracıbaşı, elinde safî cevahirli matara ile ve sekiz şatır, bellerinde gümüş kemerler ve Pu'lad baltalar, başlarında altın taslar ile, Onların peşinden mirahor, kapıcılar bölükbaşısı, imam ve müezzin at başı. beraber geçtiler.


İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.