FANDOMEÇS/14/138 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/140

âyet vardır. Bunu da Hazreti Ali keşfetmiştir.

O âyet-i kerime budur:Velekad ketebnâ fizzebur…

Burada Velekad 140 tır. (Selim) de 140 tır. Zikr 920 dir. (Zikirden sonra), yani 920 den sonradır. Arz, muarref bilamsız olunca (Mısır’a) işarettir. Nitekim elif lâmsız olsa mutlaka arz irade kılınır. Yani cifr kaidesinde bu mâna kat’idir. Böylece Mısır senindir. Allah yardımcın olsun» diye dua eder.

Selim Şah sorar: «Yâ şeyh Saltanat müddetimiz kaç sene ola?»deyince şeyh (cüda) dan başka bir şey söylemez. Halbuki cüda kelimesi 8 dir. Mısır fethinden sonra İstanbul’a varıp sekiz sene yaşayacağına işarettir. Cifr ilmi böyle bir ilimdir.

Bundan sonra Sultan Selim, dermansız askeri Şam’da Canbird Gazalî ve Güzelce Kasım paşaya bırakıp yola çıkarak Gazze’ye, Nablus ve Kudüs’e varıp enbiyayı ziyaret etti. buradan kalkıp 922 tarihinde:

İZZETÜL HÂŞİM KALESİNİN FETHİ:

Barış ile yedi gün istirahat edildi. Padişahın hücumundan Arap şeyhleri gelip padişahın ayaklarına yüz sürdüler. Evvelâ Beni Zühd, Âl-i Omur, Reşid, Ribah, Maan, Şehab, Türâbi, Harkuş, Habeş, Said, Benî Suâlim, Benî Atâ, Benî Atiyye, Ben’ Ümran, Benî Havalim, Benî Havran, Benî Borsa, Benî Cafer ve Nablus, Safad, Akkâ, Remle, Filistin, Gazze, Kudüe, Halilürrahman, Kerek, Akabe, Şakar şeyleri ve tâbileriyle birlikte yetmiş yedi Arap şeyhleri padişahın ayağını öptüler. Ve bütün aşiret ve kabileleriyle itaat ettiler. Katıyye ve Ümmü Hasan çölünü aşmak için dört yüz bin deve yükü su verdiler. Selim Şah Gazze’den çöle girdi. Allahın büyüklüğü öyle yağmur yağdı ki sellerden deryaya döndü. Yeryüzü yeşil çimen oldu. (Han Yunus) denilen yerde Selim Han Yunus paşayı katledip, malı ile Yunus hanını yaptı. Ariş mevkiinde veziri Azam Hadım Sinan Paşa, Ramazanoğlu Halil bey, Çerkes Hayre Bay ileriye Çerha’ya gitti. Katıyye ve Ümmü Hasan çölünü geçip Salihiyye’ye varınca Çerkes haşeratı göründü. Hepsi kılıçtan geçti. Bin Çerkes esiri geldi, hepsinin başı kesildi. Silâhların Araplara verildi. Karin’de dil alındı. Bunlar (padişahımız Sultan Gavri sizi Belbis’te katlanır. Gafil olman!) dediler.

İKİNCİ DEFA SELİM İLE GAVRİ’NİN CENGİ VE GAVRİ’NİN ÂKİBETİ:

Karin ile Belbis arasında iki asker birbirine girdi. Toz topraktan


İç LinklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.