FANDOMEÇS/14/13 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/15

Paşa da içine zırh keruke giymiş idi. Paşa iki tarafına selâmlar vererek geçti. Ardı sıra silâhtar ve çuhadar, iki yüz adet süslü silâhlı iç ağaları, sonra kethüda, hazinedar sekizer kat mehterhane faslını dinleyerek geçtiler. Ama mehterhane sesinden Mekke ve Ebtah dağları güm güm güllerdi. Sonra çeşnigir başı bayrağı ile, Ahır kethüdası, saraçlar, sonra sakalar, deveciler, meşaleciler, aralarında 12 nefer alay çavuşları bahrî hotozlar ile süslenmiş atları ve kendileri de kadife atlas şalvar ve Hartâvî destar, ellerinde gümüş çevkanları ile alay düzerek geçerlerdi.

Sonra paşanın ağırlığı ve ağaları geçti. Daha sonra Mısır ve Şam askeri birbirine karıştı. Fişekler atarak, tüfenk sesinden her taraf dehşet içinde kaldı.

Bir yokuşu geçtikten sonra Mekke ayanı, şerifler, bizzat şerif Sa'd alayları göründü. Yalınayak, başı kabak piyade adamları ile yolun sağ tarafında selâma durdular. Beyaz elbiseler giymişler. Ama başlarında yeşil destarları yok. Meğer, Kayıtbay Mısır sultanı iken hemşiresi Kâbeye geldiği vakit Mekke şerifi, üç bin altın almadan ziyaret ve tavaf yaptırmamış, hacılardan da tavaf için yüzer altın almış. Dönüşte Kayıtbay hemşiresini karşılamağa çıkarsa da, hemşiresi kendisiyle görüşmek istemez. Sebebini sorar, şu cevabı vrireler:

<<Hemşireniz, kendisinden üç bin altın istenilince, siz sultan Kayıtbay'dan korkmaz mısınız? dedi, o da Kayıtbay kadirse on bin atlı ile gelip bu paraları geri alsın, dedi. Hemşireniz de, kardeşim bunlardan intikam alıncaya kadar kardeşimle dünya sözü etmeyeyim diye ahdetti.>>

Bunun üzerine Kayıtbay derhal 12 bin atlı ile Mekke'ye vardı. Bütün şerifleri yakalayıp hacıların paralarım geri aldı. 700 şerifi Mısır'a gönderdi ve (asla yeşil destar sarmayalar, kuyruksuz ata bineler ve teyeltiyi ters vuralar, ipten özengiye yallın ayak bineler, çizme giymeyeler) emrini verdi. Mekke'de yalnız üç şerif alakoydu. Biri büyük şerif, biri sağ, biri sol şerifti. Hakir alay yerinde şerifleri ve Mekkelileri bu tarif edilen şekilde gördüm. Bu alay, Zeydî mezhepli çelebilerdir. Şerifin, iki yüz kadar çıplak Arap askeri vardır. Hüseyin paşa alayı Ebtah vadisi ve Muallâ denilen yeri geçti. Yolun iki tarafında İslâm âleminin her köşesinden gelmiş nice yüz bin hacı, «Hafazakellah ya Sultan el-vezir» derlerdi. Kadınlar Hicaz makamında ... narası vururlardı. Bu muallâ denilen yeri geçince Mekke-i Mükerreme şehri göründü. Bu Muallâ mevkiinden geçerken «el hâkümüttekâsür» âyeti okuna...

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.