FANDOMEÇS/14/141 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/143

Selim’e, seni bana göndersin, Gazi Selim de yakında gelsin!) der.

(Gazi Selim) kelimesi 1463 tür. Nitekim Sultan Selim stanbul’a döndükten sonra (1463) gün sonra vefat eder. Ama beri tarfata Tomanbay uykudan uyanıp abdest alıp, iki rekât namaz kılar, sonra ata binip giderken Mustafa paşa yakalayıp Selim Hana götürür. Bu sırada Selim Han da rüyasında peygamberi görür (Ya Selim, Tomanbay’ı bana gönder. Benimle ahdin üzere Mısır’ı bana vakfedip hâli üzeri bırakıp İstanbul’a dönünce sen de bana gel!) der.. (Ya Resullah, Mısır’a kime vereyim?) diye sorar. Peygamber buyurur(Mısır Allahın himayesindedir. Kıyamete kadar İslâm elinde olsa gerek, gam yeme) buyurur. Melik Ka’b ibn Rebi’ buyurur ki (gam yeme) 1003 tür. O sene Mısır içinde bir ihtilâl olup yine senin neslinden Ka’b 92 Muhammed dahi 02 dir. Yani İbrahim oğlu Dördüncü Mehmet (gam yeme) tarihinde yine Mısır’a malik olur demişler. Bu rüyadan Selim Han sersem olarak uyanıp, o sırada Tomanbay geldi.

MELİK TOMANBAY’IN, SELİM ŞAH HUZURUNDA MÜBAHASESİ VE SONUNDA TOMANBAY’ IN KATLİ:


Hemen Selim Şah namazdan vaz geçip (hoş geldin Tomanbay kardeş!) dedi. O da (bizi kardeşliğe kabul ettiniz. Önce fetvalrla malımızı alıncaya kadar kâfir, mel’un Çerkes idik. Şimdi ben kâfir kardeşin olsam sen ne olursun ey muhayyiri bazar?) der. Selim: (Milk için öyle olur), Tomanbay (Milk babandan kalma miras mı idi ki, dünya tamamı için bu kadar Allahın kulu helâk oldu. Kıyamette bunların sualini kim verir?) dedi. Selim (Aceme yardım ettiniz, katliniz vâcip oldu) dedi, Tomanbay (Hâşâ bizden Aceme imdat gitmedi. Alâüddevle Mısırlı adı olsun diye bir kısım Türkmen şerirlerine kırmızı şalvar giydirmiş..O yüzden Alâüddevlenin başını kesip sultan Gavri’ye gönderildin) dedi. Selim (Elçilerimizi katlettiniz) dedi ve (onlar Gavri’nin huzurunda dil uzattılar. İkisi bunu yapmadığından âzât edildiler) dedi. Selim (ya benimle bu kadar cengi neden ettin?) dedi .(Ya sen benim ehl-i âyâlim üstüne gelir ve mülkümü almağa gelirsen mahşerde seninle cengim vardır) dedi. (Ya şimdi huzuruma nice geldin?) (Hazreti Resul gönderdi). Baktı ki bütün sözleri doğrudur. (Ya sana niçin sultanımız Tomanbay’a yardım et) derler. (Fukaraya adelet ederim. Hâlâ aşağı şehirde kapanıp cenk ederler. Sen de adalet ile, itaat etsinler) dedi.

Bu sırada Hayrebaya Selim işaret etti. bab Zuveyle’de astılar. Yediİç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.