FANDOM

EÇS/14/143 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/145

vardır. O bana hizmet eder, ben onu himaye ederim. Siz istirahat edin. Öyle bir şey olursa Selim'i ben uyandırırım dedi ve çıkıp gitti. Ardı sıra indik. Kimseyi göremedik. Bu ne iştir diye arkadaşlarımızla konuşurken Ashabbı Kehf gibi uyuya kalmışız. Sizin feryadınızla uyandık. Çıplak Arabın deryaya atlayıp kaybolduğunu gördük. Ferman padişahımdır>> dedi. Selim Han der ki: <<Bunların anlattıkları doğrudur. Resûlü ekrem içeri girip bana, ya Selim hademelerine söyledim, istirahat edecekler. Onlara gücenme. Hazırol, seni katle girerler. Ama korkma, ondan sana zarar gelmez kalk, dedi. Uyandım, başımda o çıplak Arabı gördüm. Haykırdım. Haber ettim. Sizi âzat ettim diyerek 40 has odalıları kırk Mısır beyi etti. Her birine birer saray ve hanedan sahibi birer hatun verdi.

Sonra dellâller bağırtıp, o gece gelen adam gelsin, hayatına kastedilmeyecektir dedi. (Kurtbay) derler bir Çerkes imiş. Yüzünden nur damlar. Selim'in huzuruna geldi. Selim Han <<Niçin bu işi yaptın?>> dedi. <<Nasıl yapmayayım>> dedi, vilâyetimize gelip çoluk çocuğumuza sahip oldun. Bu kadar insanı telef ettin. Seninle cenkte yedi evlâdım öldü. Malikim mülküm eline düştü. Tomanbay gibi velinimetimden ayrıldım. Nihayet o Selim'i ben öldürüp intikamımı alırım diye peygamberden izin istedim. Hazret, devlet, Çerkeslerden yüz çevirdi. Selim benim himayemdedir. İncitme ve eğer gidersen ben de Selim'i uyandırırım dedi. Ben de çocuklarımın acısına dayanamadım. Fakat senin başucuna gelince uyandın. Can başıma sıçradı. Bana o gece bir hal oldu. Yüze yüze bir köye geldim. Şimdi ahdedip davet etmişsin geldim dedi.


Selim han <<şimdnegeru benim Mısırımda durma var yıkıl git>> der. Kurtbay da <<Senin Mısır'da ne alâkan var! Aklın var ise Mısır'dan sen var yıkıl git... Ben öldürmedim ama, nice canı acımış kimselerden biri seni öldürür>> der.


Selim Şah bu sözlerden hoşlanıp Kurtbayı İstanbul'a bile götürmüştür. Sonra bütün işleri Hayrebaya bırakıp Dimyat, Reşid ve İskenderiye'ye yollandı.


SULTAN SELİM'İN DİMYAT, REŞİD VE İSKENDERİYE'YE GİDİŞİ:'

Selim Şah 10 bin silâhlı asker ile gemilere Bulak'tan bindi. Top ve tüfenk şenlikleri yapıldı. Nilin Dimyat tarafındaki 200 kadar şehri seyrederek 500 milde Dimyat'a vardı. Otağını kurdu. Memleket âyânından on


İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.