FANDOMEÇS/14/15 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/17


'(Resulü ekrem, çaryârı güzin ve ashabı kiram ve muhte­rem evlâtlarına Cenabı hak tarafından Cibril-i emin vasıtasiyle öğrendiği hac şartları ki hakkında âyet-i şerife inmiştir).'

Tefsir kitaplarında müfessirlerin dediğine göre Mekke-i Mükerreme hakkında 77 âyet inmiştir. Hac farzı şöyle yapılır:

Umre denilen yere gelip gusl edilir. İhrama girilir. Muhakkak bir delil (kılavuz) tedarik etmelidir. Sonra telbiye ile Muallâ ve Ebtah mevkii geçilir. Bu Ebtah bostanlar ve mezarlıklardır. Buradan Mekke içme girilir. Çarşı içinde köşe başlarında iki mil vardır. Buradan Mek­ke'nin minareleri görünür. Burada dua okuyarak Safa ve Merve çarşı­sından geçip, Bâb-ı Selâmın dış harem kapısından besmele deyip pabuç ile gire... Bu kapı doğuya açılır. Eşiğinde bir nefti taş vardır. Bu ka­pıdan içeriye girerken sol ayağı ile bu eşiğe basıp on iki adım gidip Beytullah hareminin Bâb-ı selâmına varınca, siyah örtülü Kâbetullah görünür. Bâb-ı Selâm, yanyana üç kapıdır. Derhal ona kapıdan içeriye bismillah deyip, sonra lebbeyk diyerek harem-i şerif içinde iki yüz adım gider. Bu lebbeyk demenin mânası şudur: Hazreti İbrahim Kâbeyi ya­pınca cenabı hak emretti ki, (Ya İbrahim, kullarıma söyle, kıyamete kadar beni tek bilenler, benim evime gelsinler. Bu onlara adımı işitti­ririm) buyurmuştur. Hazreti İbrahim bu emri, hac için gelecek Ademoğullarına duyurdu. Onlar da lebbeyk (buyur, emret, ferman) dediler.

Ey imdi Cenabı hak seni davet eylemiş ve haccı nasip etmiş. Gerek­tir ki lebbeyk sözünü dilinden düşürmeyesin. Çünkü davet olunmuş zayfullahsın.

Her kime Kâ'be nasib olsa Huda rahmet ider

Sevdiği kişiye Hak hanesine davet ider

Bâb-ı Selâmın asitânesini öp. Sonra (Allahümme zid beytike............... ) duasını okuya. Sonra, Hacer-i esvede varıp iki elini üstüne koyup öp. Bundan sonra tavafa başlaya. Pek çok ulemâ bu âyeti okuyarak tavaf ederler: (Rabbena Atina fiddünyâ haseneten............ ) böyle beyt-i şerifin dört tarafını tavaf, Safa ve Merve edip, safa ile haccın tamam olur.Haceri esvedden sonra Kabe kapısına doğru gide... Bu ikisinin arası üç adımdır. Kâmiller buraya Mültezem derler. Sonra dualar okuyarak beyti şerifi yedi defa tavaf ede. Buna (tavafı kudüm) derler. Dışarıdan gelenlere sünnettir ama, Mekkelilere sünnet değildir. Tavaf ederken
İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.