FANDOM
EÇS/14/162 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/164

sorarlar (Ey birader, nerelisin?) Arif ve zarif herif (Mısırlıyım) der. (hangi mahallesindensin?) derler., (Bağdat mahallesindenim) demiş. Soran (Yahu Bağdat ile Mısır'ın arası çölden üç aylık yoldur) .demişler... Adam (Mısır dediğin dünyadır,.belki dünyanın anasıdır. Bağdat, Basra,, Lahsa, Aden, Sait, Yemen, Asvan, Sudan Mısır'ın etrafında mahallesidir) demiş. Doğrusu herif sözünde içini söylemiş.Firavun Mısır'da Allahlık dâvasında bulununca, Bağdat halifesi bunu duyup (Firavun Mısır'a malik olunc Allahlık dâvasmda bulunmuş; Ya Bağdad'a sahip olsa nelilk dâva eder?Anlaşıldığına göre o asırda Bağdad da mamur imiş,. Yanvan tarihine göre, dünya yüzünde en'mamur yerler evvelâ biri Bağdat, biri Mısir, biri Sinddir, biri Irak ,Dadyandır. Bunlardan Mısır, dünyanın ortasında olduğundan çok mamur imiş.'912 (M. 1506) tarihinde çerkesler arasında, askerin isyanı sebebiyle zulüm haddini aşmış, vilâyet ahalisi geliri terk edip gitmiş, şehir de harap olmuş. Eski Alışır baykuş ve güvercin yuvaları haline gedmiş. Fustat, eski ve,târihî bir şehir imiş. içinde dışında: acayip, garip şeyler, tılsımlar gördüm. Mısır eyaletinin hududu, Asvandan yukarı yirmi konak Fezay kalesidir. Foncistan padişahı ile komşudur. Kuzey tarafında hududu deniz kıyısında Iskenderiyedir. Kıble tarafında Mekke'dir. Batıda Ulce'dir. Ikİ iklimde hassası vardır. Bu Mısır'da pek çok hazine, define vardır, Mısırlılar zemini mezhebindedirler. 'Mallarını yerlere gömerler.Hattâ hakir Mısır valisi kethüda ibrahim paşa yanında ikeai züğürtler yaylası denilen yerde tılsım kulesi,'üzerinde, otururdum. Seher vakti çıkıp alay çavuşları, konağı önünde kavga gördüm.'Sebebini sor- dum. Meğer o keçe orada define bulmuşlar. Bu yüzden kavga.olmuş. Hemen yanımdaki kölelerle o kavga yerinde araştırarak 170, altın bulup evimize geldik. Ama kazılan yere beş adam sığardı, Q kadar büyük define idi. Doğrusu Mısır'ın bir yeri yoktur ki orada bir define olmaya. Altınlar halis ve üçer miskal idi. Bir tarafında kûfl ile kelime-i şehadet, bir yanında (Me'mun halife) adı yazılı idi,

Mısır'ın batısında Nil aşırı hazreti Davut ile Davut'un cenk ettiği Calut dağı vardır. Mağaralar vardır.

MELİK NASIB SALAHADDİN YUSUF EYYUBİ TAKAFINDAN ,'MISIR KALESİNİN YAPILIŞI: 572 (M. 1176) Salâhaddin Yusuf, Şam halifesi Nureddin'in, Veziri idi.
==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.