FANDOMEÇS/14/165 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/167

KARA MEYDAN KÖŞKÜ UZUNLUĞU VE GENİŞLİĞİ:

Hayrebay, paşa Kara meydanın dört tarafına kale duvarı çekmiş, içine paşalara mahsus bir bahçe yapmıştır. Ama Kara meydan köşkü Kayıtbayındır. Paşalar her an orada cirid oynarlar. 800 adım tutar mey­dandır. Sonunda paşa velileri odaları vardır. Dört demir kapısı vardır vesselâm. Mısır'ın iç kalesi böylece on üç bölme hisarlar, 19 kapıdır vesselâmİÇKALEDE OLAN TILSIMLAR:

Mısır kalesinde (Züğürtler yaylası) denilen bir yüksek yer vardır. Azepler kapısına bakar bir yüksek kuledir. Hakir yedi sene bu kulede oturdum. Bir cihannüma üzlet hanemiz vardı. Penceremizin altında iki adam boyunda bir kuş tasviri var, kanatlarını açmış, iki başı var. Mer­mer üstadı öyle güzel işlemiş ki... Bin yıldan beri hâlâ üstad elinden yeni çıkmış zannolunur. Taş beyazdır ama, üstad elvan boyalarla gü­zellik vermiş ki, gûya canlıdır. Aynen Zotala kuruşundaki kuş tasvirine benzer. İki dili var. Kuzey rüzgârı şiddetle estiği vakit doğu tarafındaki başından hazin bir ses çıkar.İnsana dehşet verir. Kartal sesi gibidir. Yıl­dız rüzgârı eserse, batı tarafındaki başından leylek sesi gibi bir ses çı­kar. Ama bu kuşun dilleri birer pirinç tenekedendir. Ama hakir dikkat ettim, bu dillerin nihayetleri yine taş içinde bir perçinli ama, bıçak gerdanesi gibi rüzgâr vurdukça dilleri hareket edip öyle ses verir. Başka rüzgârlar esince öğü, saksağan, tavşancıl kuşları gibi ses verir. İki kanadının altında da parmak girecek kadar delikler olup, buralardan da sesler çıkar. Ta göbeğinde de bir delik vardır. İçinde kâğıt mühreleyecek derya böcekleri var. Poyraz esince müthiş sesler çıkarırdı. Bazı yârân: (Koma Evliya Çelebinin kuşu kudurdu) derlerdi. Kuşun başı ucunda üç satır yazı vardır. Tuna Belgradının kale hendeği kenarında, kazancılar tarafında bir terkolunmuş çeşme vardır. Kuşun başındaki yazıyı orada gördüm. Fakat okuyamadım. Derler ki, bu kuş, hangi kuşun sesini ve­rirse Mısır'da o kuş olmaz derler. Hakikaten Mısır'da kat'iyen leylek olmaz. Saksağan, öğü, kartal, tavşancıl kuşları olmaz.

AKREP TILSIMLARI:

Yukarı kalede akrep vardır ama âdeme vütsa tesir etmez, birkaç saat sonra acısı geçer. Tılsımı, Sultan Kayıtbayın eski divanhanesinde 44 sütun vardır. Tatar konağı tarafındaki büyük kemerin sağ tarafın-==İç Linkler==

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.