FANDOMEÇS/14/166 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/168

daki sütunun tepesinde bir demir çenber kuşak vardır. Orada tunçtan bir akrep sureti kuyruğundan asılıdır.

YILAN TILSIMLARI:

Akrep tılsımı olan sütunun karşısındaki sütunu kuşatmış bir alaca yılan sureti vardır. Yine o sütunda iki satır vefk yazısı vardır. Yılan tılsımıdır. İç kalede olan yılan Şalı Meran kalesinde yoktur. Fakat kimseye zararları olmaz. Fakat korkunç hayvandır.

ÇIYAN TILSIMI: Bir de çıyan tılsımı sütun vardır. İki satır vefk vardır. Hâlen çıyandan ziyan gelmez.

HUMMA, YANİ SITMA TILSIMI: Bu iç kalede aslâ Hummâyı rubu ve hummâyı muhrika aslâ yoktur. Başka memleketlerden sıtmalı bir adam bu kalede üç gün kalsa kurtulur. Helvacı Mehmet ağanın kapısı dibinde vefk yazılıdır.

KÜLUNÇ TILSIMI: Bir sütunda da kulunç vefki vardır.

TAUN TILSIMI:

Bir sütunda da Tâun vefki vardır. Ebû Ali Sina'nındır derler. Hiç bir diyara mahsus değildir. Ama ishal, zatülcenb, lukve, şiri pençe gibi çeşitli hastalıklardan ölürler. Ama yukarıdaki tılsımlar Allaha şükür devamlıdır. Her sütunda fen sahibi bir üstadın vefkı vardır. Sarı sütunda (kaleden köle kaçmaya...), bir sütunda (hırsız ev açmaya, bir köle ve&nbsp hizmetçi ağasına hinayet etmeğe kastederse eli kuruya), bir sütunda (avrat zina etmeye), bir sütunda (Mısır'da yangın olmaya)... Hele Allaha şükür bu tılsım muartal değildir. Kırmızı somaki sütunda olan vefk odur. Bir sütunda (ayda dört kere yağmur yağa), bir sütunda (çocukların gözü karma karışık olmaya...) ve daha nice vefkler vardır. Ama bazı Mağribli, Hintli, define arayıcıları mel'unlar bu sütunlara kementlerle çıkıp tizap ve diğer şeyler sürerek o yazıları kazımışlardır. Ama define falan da bulamamışlardır. O zamandan beri Mısır'da pire, bit, tahta biti adamı kebap eder. Mısır'ın sivrisineği ile tahta bitişi hiç bir yerde yoktur ki, şehirden şehre tahta biti için şiirler yazarlar. Hattâ tahta bitinden bir feryatnâme yazdım.


YİRMİ İKİNCİ FASIL

MISIR VEZİRLERİ KALESİ SARAYI:

Bu kale de iç kaleye bitişiktir. Fakat kapıları başkadır. İki kuduzİç LinklerEdit

Dış Linkler Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.