EÇS/14/169 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/14/171

rafında bahçe vardır. Çeşitli ağaçlar ve çiçeklerle süslenmiştir. Uzunluğu 150 ayak olan bir havuz olup, üstü örtülüdür. İbrahim paşa bu havuzun yanında bir maksurecik yaptırmıştır. Burada nazenin iç ağalarını ha­vuza koyup üstlerine avuç avuç altın saçardı. Bir bahçe de Bayram Paşa bahçesinin altında olup mezbelelikti. İbrahim Paşa orayı bir senede irem bahçesi gibi bir gülistanlık yaptı. Uzunluğu 500 enliliği 200 adımdır. Ortasında bir büyük havuz vardır. Bu bağda olan üzüm Mısır'da (olmazdır), ve yine yaptığı köşkün bir minare boyu aşağısında bir mezbelelik var­dı. Binlerce deve ve eşeklerle o muzahrafatı attırıp, önüne bir duvar çekip bütün bağcılara tenbih ederek üç günde ağaçlar diktirip bir orman haline getirdi.

Bayram Paşa odası altından duvarı delip 150 taş basamakla bah­çelere iner ve iftarı o ağaçlıklar altında ederdik. Buradan bir yol açıp, kavak meydanına bakan bahçenin bir köşesine alçak bir köşk yaptırdı. Binicileri buradan seyreder, kurşun ile Hürre vurana, ok ile kabak vu­rana ihsanlar verirdi. Bu kavak meydanı 700 adım olup tamamen kum döşelidir. Ortasına bir gemi direği dikilmiştir. Ta tepesinde altın yaldızlı bir top vardır. Bu meydana bakan Maksut paşanın bir köşkü vardır. Hâlâ Canpulat-zâde Hüseyin Paşa efendimiz birkaç nakışlı hücreler ve hamam yapıp İstanbul'dan gelenleri misafir eder. Buna bitişik:

SULTAN GAVRİ DİVANHANESİ:

Yüksek bir divanhanedir. İçi on bin adam alır. Sultan Gavri, Acem Şahı ile dost olduğu vakit, Acem elçisini kabul etmek için üç günde bu divanhaneyi yaptırmıştır. Her tarafı mermer kaplı, tavanları baştan başa rengârenk nakışlı olup, uzunluğu 185 ve enliliği 55 ayaktır. Etra­fında 33 tunç pencere 26 billûr cam yardır. Üç kapısı olup paşa içeri­sine, biri aşağı avluya 20 basamakla inilir, Biri misafirhaneye gider. Bir tarafı saray meydanına bakar, etrafı dehlizdir. Dört yerde bacaları vardır. Bu bacalara makara ile birer ip asılıdır. Devlete borçlu olan beyler, mültezimleri cellâtlar kollarından asıp o kadar tâziyâne (kamçı),vu­rurlar ki tazıya döndürürler. Bu divanhanenin yarısından fazla yerine halılar üzerine telâtin deriler döşelidir. Divan günleri bunlar altın ku­ruşla ayığılır. Divanhanenin nihayetinde, Mısır vezirinin oturacağı sofa üstünde dördüncü Sultan Mehmet'in bir levha üzerine altınlı celî yazı ile tuğrası vardır. Padişahın kendi el yazısıdır. Ve dokuz kat incir kökünden yapılmış ve bir mızrakla delinmiş kalkanlar oradadır, Ve paşanın başı

İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.