FANDOM
EÇS/14/177 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/179

Utandığından mıdır nedir, kimse anlamadı. Oradan çıkıp ruhunu teslim etti. Camiin etrafında yetmiş seksen fukara evleri vardır.

EZHERİ KAAİD CAMİÎ:

358 senesinde Fatımîlerden Muizzüddin Mağribinin yapısıdır. Yapan da Ezher adlı bir köle idi Mısır'da böyle kalabalık cemaati olan, bir cami yoktur. Evkafı pek fazladır. Gece gündüz içinde 12 bin ilim öğrenen talebe vardır. Mübarek camidir. Yan kapıdan yan kapıya uzunluğu 170 germe adımdır. Mihraba kadar enliliği 150 germe adımdır. Cami içinde, 120 beyaz sütun yardır. 400 kemer üzerine renkli tahta tavandır. Kubbe değildir. Boyu üç adam yüksekliğindedir. Mihrabında «Yâ eyyühellezîne âmenu'rkeû vescüdû Rabbeküm» âyeti yazılıdır. Cami içinde 200 dolap vardır. Hepsi kitap doludur. Talebelerin yi­yecek ve içecekleri durur.1 ilmî mübahaseleria gürültüsünden insan 'huşu ile namaz kılamaz. Avlusunun enliliği ve uzunluğu 170 germe adımdır. Camiin altında sarnıç vardır. Camiin evkafı tarafından buraya 40 bin deve yükü Nil suyu doldurulur. Yan sofalarda dershaneler vardır. Camiin etrafı elli revaktır. Her, revakta bir diyarın ulemâsı oturur. Hakir bu­rada dünyanın çirkef sözünü işitmedim. Cami içinde ,170 yerde Mısır müderrisleri ders takrir ederler. Anadolu revakı başka bir kösedir ve çok temizdir. Arap ve Mağrip revaklan temiz değildir. Bunlardan başka elli türlü kavmin talebeleri vardır.Bütün sütunlar üzerinde 400 kemer vardır, içte ve dışta 12 bin kandil yanar. Cami yapıldığı vakit bir tılsım yapılmıştır ki leylek, serçe, kırlangıç, güvercin, çaylak gibi kuşlar yuva yapamazlar ve camiye gi-, remezler. iki minaresi, 7 kapısı vardır. Avlunun solunda bir Şafiî havuzu vardır. Avlunun etrafında Darülhadis ve Darülkuralar vardır. Bir katil veya bir hırsız buraya girip tövbe etse, hâkim ona el uzatamaz. Ana, baba ve akraba için bir hatim indirmek için otuz para verilir. Daha ziyade verirsen kesesiyle beraber zorla alırlar. 7 saatte bir adam bir hatim tamamlar. Mutfağından fukaraya yemek dağıtılır. Burada nice kanlı, mücrim, dersâm olmuştur. Bu camiye diğer ülkelerden surre ve hediyeler gönderirler.

TOLUN OĞLU AHMET CAMİİ:

Mağrip zeminden Ihşitlerden Tolun, oğlu Ahmet gelip, peygamberi'İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.