FANDOMEÇS/14/17 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/19

Resulü Ekreme nübüvvet gelip hac farz olunca yine safa ve merve arasında sa'y ederlerdi. Hazreti Ömer (Ya Resulallah, cahiliyet devrinde burada sa'y ederdik, şimdi de sa'y edersek müşrikler, Muhammediler bizim putlarımızın yerine yine ibadet ediyorlar demezler mi? Ya Muhammed, ben burada sa'y etmem!) dedi. Resulü ekrem çok üzüldü. O anda Cibril-i emin guzlayarak göründü. Peygamberin mübarek yüzü penbeleşti ve terledi. Şu âyeti kerime tebliğ olundu. (İnnessafâ ve'I-Merve ''''''m'in şaâisallah). Bunun üzerine ashap safa ve merve arasında sa'y ettiler.

SAFA DAĞI VASIFLARI: Cebeli ebî Kubeys eteğinde bir küçük dağdır ama, tepesinde kat kat şeriflerin evleri vardır. Tarihçilerin de­diğine göre kıyamet gününde çıkacak olan Dabbet-ül-arz burada saklıdır derler. Hattâ Resulü ekrem âsâlariyle bu dağa vurup, bu vuruşun sesini Dabbet-ül-arz işitti buyururlarmış vesselam.

ARAFAT DAĞI VASIFLARI: Hacılara, vakfe gününde Arafatta millerden içeride bulunmak farz olup, haccı,tamam ola... Zilhiccenin se­kizinci gününe tevriye günü derler. İki günde o mübarek günde Mek­ke'den çıkıp doğuya bir saat gide...

MİNE ŞEHRİ PAZARI: Birinci tevriyede buruda bir gece misafir kalıp ziyaretleri yapıp ibadet edilir. Burada yatmazsa tevriye günü Mine'den kalkıp yalçın kayalar arasından Kuzah dağında müzdelife mesci­dine, yâni meş'arilharam'a gelinir. Burası hakkında âyeti kerime vardır. Bir vâdidde kârgir bir camidir. Diğer câmiler gibi süslü değildir. Cemaati hac mevsiminde olur. Kuzeyinde büyük bir havuz vardır. Burada iki rekât namaz kılınıp geçilir. Mekke'den buraya kadar 4 saatlik yerdir. Burada iki mil (direk) arasında arife gecesi kandiller yanar. Buradan Arafat dağı görününce (Allahümme innî ileyke teveccehtü...) duası oku­nur. Buradan Arafat sahrası içinde 3000 adım gidip Arafat dağının dibinde durulur.

ARAFAT DAĞI VASIFLARI: Mekke'nin dört saat doğusunda alçak ve kara kayalı bir dağdır. Hakir bir gün evvel varıp bu dağın etrafını adımladım. Beş bin adımlık bir küçük dağdır. İbni Abbas buyurur ki, (Ol!) ilâhî emriyle yer ve gök yaratıldığı vakit bütün dağlardan evvel bu Arafat iman ettiğinden Cenabı hak, ey dağ, seni kullarım ile süsledim. Seni ziyaret edeler. Bütün dağlardan seni şerefte ziyade edem. Ve

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.