FANDOMsanılır. Gavri çarşısında olduğundan cemaati çoktur. Kapıları daima kapalıdır. Çünkü çok havadar ve gönül açıcı olduğundan, fellâhlardan kurtarmak mümkün değildir. Misafirhaneye çevirirler. İki taraftan dokuzar basamak merdivenle çıkılır. Kapısı takkeciler içine açılır. Mihrabı çok sanatlıdır. Minberi öd ağacından sade bir şekildedir. Etrafı toloz kemer kubbedir. Aslâ sütunlar yoktur. Rengârenk camlarının bir misli ancak İstanbul'da Süleymaniye câmiinde ola. Avlusu yoktur. Dört tabakalı bir minaresi vardır. Bu câmiin karşısında yol aşırı:

SULTAN GAVRİ TÜRBESİ: vardır. Üstü kurşuna yerine çini ile örtülmüş bir binadır. Hâlâ tekkedir, namaz kılınır. 10 basamak taş merdivenle çıkılır. Bir köşk gibidir. O kadar süslüdür ki dil ile tarif olunamaz. Sultan Gavri kendine türbe diyfe yaptırmıştır ama «Kul tedbir eder, Allah takdir eder» fehvasınca, Selim han cenginde kaybolduğundan hâlâ tekke olmuştur. Bir dolabında bir mücevher kutu içinde hazreti Peygamberin bir abdest mendili, bir sürmedanı, bir mildaanı, mübarek sakalından birkaç kılı» vardır. Hattâ hakir Foncistan'dan dönüşümde sıcağın şiddetinden gözlerim kamaşıp, peygamberimizin sürmedanından küstahça gözlerime sürdüm. Gayet uzakları görür oldum. Bu tekke ve karşı câmideki bir tılsım yüzünden sivrisinek, karasinek, tahta biti bulunmaz. Adam birkaç gün buraya devam etse piresi, biti, tahta biti hep, ölür. Çoğu zaman hakir buraya gelip uyurduk. Çünkü bir havadar yerdir.

'SULTAN BEKUK CAMİİ: Sultan Berkuk, sultan Hasan'ı şehiit eden Yelboğa'nın kölesi idi. Berkuk, Yelboğa'yı öldüren Melik Eşreften intikam almak için bağına topladığı kırk elli bin çerkez ve abaza ile Melik Eş­refle cenk etti ise de bozulup Şam tarafına gitti. O taraflardan topladığı deniz gibi askerle gelip «Elmelik Tahir Seyfüddin Ebu Sa'id Berkuk» ünvaniyle Mısır'a padişah oldu. Çerkezlerden ilk padişah olan budur ve bu güzel camii yaptırmıştır. Câmiin uzunluğu ve enliliği 170 ayaktır. Avlusunda büyük bir havuz vardır. Mihrap ye minberi eski usuldür. Minareleri var. Kapısı öyle sanatladır ki hiç bir câmide yoktur. Câmiin mihrabı üzerinde «Fanzuru ilâ âsâr-ı rahm'atillâh»,âyeti ye altında «emere '.,'' 'bi imâret-i fî eyyâm-ı mevlânâ sultan berkuk 777» yazılıdır. Cmi idinde, asla sütun yoktur. Avlusundaki çeşitli mermerler hiç bir 'camide ypktür. ,, Bu camie bitişik : , > ' , , '

SULTAN MELİK KÂMİL MEUMJET CAMİİ: Eyyubilerden değerli ' .bir padişah imiş. Tarife lüzum yoktun Aynen Berkuk camii gibidir. Yal-: ı,;.,'
==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.