EÇS/14/18 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/14/20


ni ziyaretı edenlere, kıyamet gününde şefaat edesin buyurur. Bunun için Arefe dağı derler. Diğer bir rivayete göre Hazreti Âdem ile Havva, Cennetten dünyaya indirildikleri vakit seneler sonra burada birbirini almaşlardır. Etrafında yüksek dağlar vardır. Kıblesi doğu ve güneyi kumluk çöldür.

MEHİB DAĞl: Hepsinden yüksektir. Üzerinde Hazreti Âdem ve Hazreti Cebrail makamları vardır. Ama tâ tepesine çıkmadım. Asi Araplar ve Yemen yezidileri bu dağın, eteğinde vakfeye dururlar. Arafat dağının kuzeyine bitişiktir. Arafat dağı pare pare birbiri üzerine yığılı dağcağızdır. Siyer sahiplerinin dediklerine göre Cenabı hak tarafından (Ya Arafat dağı) diye nida olunup Cenabı hakkın cemali tecelli ettiğinden buna dayanamayıp parça parça olmuştur derler. Vakfe gününde Arap dağının tepesi insan deryası halini gelir.

ARAFAT DAĞIMAKAMI ZİYARETİ: Arafat dağının güney tarafından 77 basamakla çıkılır soffa-i Resûlullah vardır. Peygamber burada beyaz deveyi kırmızı, kınaya boyatıp deve üzerinde hitabet ederdi. Dağın ta tepesine buradan 170 ayaktır. Tam tepesinde Hazreti Âdem ve Havva, makamı vardır. Burası (Arefe kubbesi) dir. Hazreti Adem ile Havav burada buluşmuşlardır. Dört direk üzerine bir yüksek kubbedir. Arafat dağı Kabenin doğusundadır. Onun için , bu Arafatın kıblesi batı tarafadır. Burada Hazreti Adem mihrabında iki rekât namaz kılıp sevabını baba ruhuna, hediye edip, Kâbenin doğusuna geçip, Kâbeye karşı batı tarafa secde etmek nasip oldu. Mora'da ve Magrip diyarında doğuya, Tebriz ve Nahcivan'da güneye secde ettik. Allaha hamdolsun dünyayı seyahatle, dolaştığımız sırada doğuya, batıya, kuzeye güneye secde ettik. Doğrusu Kabe, dünyanın ortasındadır. Eğer sorulursa, nice dünyanın ortasında Cidde şehri on iki saat deniz kenarındadır. Buna cevap odur ki, bu ada dünyayı Bahri Muhit (Okyanus) ihata etmiş bir deryadır. Nice bin yıldan beri hiç bir kimse varmamıştır. Bahri Kulzum (Kızıldeniz), o Bahri Muhite girmiş bir denizdir ki Cidde onun kıyısındadır. Onun 100, 200 mil güneyinde Habeş memleketi vardır. Birinci ve ikinci iklim oradadır. Daha iklimleri tasnif olunmamış nice köy ve ka­saba vardır, ona (Arap yarımadası) derler. 18 sikke ve hutbe sahibi padişahlar vardır. 70 adet sapık melikeleri vardır. Evvelâ İslâm padişahları şunlardır: Mısır, Foncistan, Dunkale, Habeş, Asvan, Sudan, Trablus, Tunus ve Cezayir... Bunlar halifeliktir. Fas, Maranküş, Telem-


İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.