EÇS/14/19 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/14/21

sen, Mayi Nervonaf Narnovençe? padişahlıkları vardır. Bu diyarlar Kâbenin batı ve güneyindedir. O hesapça Kâbe, yine bu dünya adasının ortasındadır.

Arafat dağı üstünde iki rekât namaz kılıp şu âyeti okuya: (Rabbena Zalemnâ enfüsenâ...) Burada batıya dönük küçük bir mihrap vardır ki ona (Hazreti Havva mihrabı) derler. Burada da iki rekât namaz kılıp Yâsin okuyup (esselâmü aleyküm yâ Cebel) diye dua eder. Her muradı hâsıl olur.

O gece nice hafızlar orada Kur'anı kerimi hatmederler. Ana baba hakkı için hatmi şerif okutmak gerek. Arafat dağı küçüktür ama, te­pesinden bütün sahra görünür. Bu Arafat üzerinde küçük taşlar toplayıp dilediğin bir adamı adı sanı ile çağırırsan (yâ falan... buraya gel...»dersen, o adam muhakkak ömründe bir kere Kâbeyi ziyarete gelir. Vlla-hulazim burada yüz kere yüz bin hacı vardır. Arafat sahrasının eni boyu beşer altışar saatlik yerdir. Herkes burada (vakfe gününü) beklerler.

Bu Arafat meydanı, Arasat meydanından bir nümunedir. Binbir ayak bir ayak üzeredir.

HAZRETİ ÂDEM MUTBAKI MESCİDİ:

Cerir Taberî'nin yazdığına göre Âdem ile Havva burada buluştukları vakit açlıktan dolaşırlarken, Cenabı hak Cebrail vasıtasiyle bir tabak buğday başağı göndermiştir. Cebrail'in öğretmesiyle ilk defa çorba pi­şirip yediler.

Biline ki en eski nimet çorbadır. Başka yemekler sonradan icat olunmadır. Yer yüzünde ateş yakıp ilk yemek burada pişirilmiştir, bura­ya eski padişahlar küçük bir mescit yapmışlardır. Burada iki rekât na­maz kılıp (Allahümme zid etamena...) duasını okuya. Teberrüken bu mescitte yemek pişirip fukaraya dağıta.

Bu Arafatın dibinde Harünürreşid'in haremi Zübeyde hatun tara­fından muazzam havuzlar yapılmıştır. Uzak dağlardan sularını getir­miştir. 931 (M. 1524) )te Süleyman Han yollarını tamir ettirmiştir. Bu Arafatın doğusunda Orduya benzer bir pazar durur. Safa, Aden, Zübeyde ve Yemen'den, Amran vilâyetinden siyah çehreli, kırmızı yüzlü, Demâre ve Habbe adamlarından kıpkırmızı adamlar ki, gözleri sandır, zayıf, kadit adamlardır. Bazıları maymuna benzer.

Kabe'nin dört tarafında ihrama girecek yerler vardır. Mısır hacıları Rabia eşmesinde, Habeşten ve Mısır'dan gemilerle gelenler Cidde ile Mekke arasında Hude denilen yerde, Yemen hacıları Yelemlem'de ihrama


İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.