FANDOMEÇS/14/20 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/22

girerler. Ama, yukarıda yazdığımız kırmızı adamlar, avratlarını ihrama komazdan evvel yollarda deli çıplaktan gezerler. Üryan gezerler. Ve bunun gibi Arafatta nice kere yüz bin hayvan gibi, adamlar gelip alış veriş yaparlar ve Mimi ve Mekke'yi tavaf etmeden giderler.

Yemen ve Mekke tarafında miller vardır. Eğer bir kimse güneş batmadan evvel bu miller arasında bulunursa haccı tamam olmuş olur, ama, güneş battıktan sonra girerse farz noksan olur, haccı tamam olmaz. Gelecek sene yine haccetmek gerektir vesselâm.

Arife gecesi Mısır, Şam, ve Irak askeri hacıları kuşatırlar ve askerler ihrama girmezler. Her taraftan cengi mehterhaneler çalınır. Bütün askerler ellerinde çatal fitil, bellerinle kılıçları tam silâhlı sabaha kadar hacıları korurlar. Nihayet öğle zamanı, yaklaşınca dellâllar bağırıp (Ya hacılar! İhticac vaktidir!) diye bağırırlar.

Burada Arafat makamları tamam olur.

ARAFAT DAĞININ FARZ, VÂCİP VE MÜSTEHAPLARINI BEYAN EDER: Bazı sülük sahibi, yolu hakikat olan kimseler Arafat dağındaki havuzlarda yıkanıp atlarına ve hecin develerine binip Arafat dağının güney tarafına 2500 adım giderler.

HAZRETİ İBRAHİM MESCİDİNİN VASIFLARI: Bütün hacılar arife günü bu büyük câmiye dolarlar. Öğle namazını kılarlar. Sonra vitir namazı kılınır. Sonra hep bir ağızdan arife tekbirleri getirilir. Sonra âyetülkürsî okunur. Herkes can ve yürekten dua eder. Bu câmide bir ezan, iki kaamet ile iki vakit bir yerde kılındığından bu namaza (Kasrı cem) derler. Bu şekil bir de meş'ari haramda caizdir. O sene hacci ekber idi, haccı ekber demek, arife gününün, cuma gününe rastlması demektir. Cuma hutbesinden sonra ikindi namazı kılınır. Sonra

zeval vaktinde Arafat dağında hatip bir hutbe daha okur. Kurban bayramının arifesi, cuma günü olup, iki kere hutbe okunduğu için (haccı ekber) denilir vesselâm.

HAZRETİ İBRAHİM CAMİİNİN VASIFLARI:

Arafat sahrasının güneyinde dört köşe bir câmidir. Etrafı 608 adımdır. Kıbleye bakan üç kapısı olup, minareleri yoktur. Mihrap tarafında 14 kubbesi vardır. İçi kum döşelidir. Diğer câmiler gibi ibrişim halılar avizeler yoktur. Mihrap ile minber arasında dört köşe beyaz mermer üzerine (İbrahim mescidi denilen bu mescit, Sultan Ahmet'in emriyle


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.