FANDOMEÇS/14/21 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/23

1020 senesinde tamir edildi) yazılıdır. Avlusu geniş bir sahra gibidir. Uzunluğu ve enliliği 170 adımdır. Kasrı cem etmek bu camide cemaatle caizdir. Yoksa her yerde kılınmaz. Öğle ve ikindi namazları bu câmide beraber kılınır. Derhal Şam vezidi Hüseyin paşa tarafından göç boruları çalındı. İkinci boru ile Şam hacıları Arafat dağı altına vardı. Üçüncü boru ile Paşa, Mahmel-i şerif devesinin yularını tutup Arafat dağının güneyinde hatip duvarının üzerinde durur. Sonra Mısır hacıları Mahmel-i şerif ile ayni yerde durur. Bunların dört tarafına on binlerce ilacılar dururlar. Arafat dağı ortaya alınmış olur. Bu ilacıları bütün Şam, Mısır ve İran askerleri ortaya alıp beş, yerden mehterhaneler, yetmiş yerden kûsu hâkaniler vurulup yeniden tekbir alınır. Arafatın batısında durmak en hayırlısıdır. Çünkü hatip batıda Kâbeye dönerek hutbe okur, onu dinlersin. Bütün Ervan hacıları batıdadır. Habeş, Yemen, Irak, Tâif, Hicaz, Abbas ve diğer hacılar doğu, kuzey ve güneydedir. Bütün hacıların lebbeyk sesi gökleri doldurur.

ARAFAT HATİBİNİN VASIFLARI: Güneş tam tepeyi aşarken kınalı bir deve üzerinde Hazreti Âdem mutbağından çıkar. Tablhaneler susup hutbeyi beklerler. Hatip de iki tarafına selâm vererek, (Ey hacılar, dua günüdür, dua edin), diyerek hatip sofasına çıkar. Devesinin yüzünü Mekkeye çevirir. Yüksek sesle (Elhamdülillah) der. Gökte gerrubiyanlar (Sümme elhamdülillah) derler. Sonra kırk kere (lebbeyk) diye telbiye ederler. Bütün hayvanlara da malûm olup, develer esirüp, atlar kişner, kuşlar yere iner, bu lebbeyk sesleri tam bir saat sürüp, ikindi vakti olur. Hatip İmamı â'zam kavline göre Kurban bayramı hutbesini okur. Yine hacılar tekbir, tehlil ve telbiye ederler. Hatip hac âdâbını izah eder.

Tam bu sırada doğuda Basra milleri tarafında bir tüfenk sesi geldi. Meğer Basra hacılariyle Tâif Arapları cenk ederlermiş. Asker varınca Araplar kaçarlar. Basra hacıları 12 şehitleri, 45 yaralıları ve 26 kelleleri ile gelip vakfeye dururlar. Sonra Şam ve Mısır hac eminleri, mahmel develerini değişirler. Yemen'den mahmel gelmez ama, hacı gelir. Bağdat'tan da hacı gelir, mahmel gelmez. Şam ve Mısır mahmelleri at başı giderler. Binlerce meşaleler, fanuslar hazır durur. Hatip hutbeyi bitirip, boğazındaki örtüsünü bayrak gibi hacılar üzerine salınca:

Be derya der menâfi bîşümârest

Eğer lıâhl selâmet derkenârest

Bu sırada kenarda bulunmak akıllıca harekettir. Çünkü bir at yı-


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.