FANDOMEÇS/14/226 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/228

ustalardır. Bulak şehri, bolluk benderdir. İskele başında:

TERSHANE-İ SULTANİ: vardır. Etrafı 2000 adımdır. İçi yüz binlerce kereste ile doludur. Üstü açık, uzun bir büyük binadır. Mahzenle rinde Mısır hazinesi bakır, kurşun, kalay, demir, çivi, top ve gülle ile ağız ağıza doludur. İki büyük kapısı vardır. Kethüdâ İbrahim Paşa, tersanenin Nil kapısı üzerinde bir muhteşem köşk yaptırmıştır. Bulak şehrinin aşağı tarafı kuzeyinde Sebtiyye köşkü, havuzları, şahnişinleri ile muhteşem bir yerdir. Bulak şehrinin havası çok güzeldir. Evlâtları çifter çifter doğarlar. Ahalisi daima zevk ve safadadır, şevk ehli, tevhit adamlarıdır.

KIRK ÜÇÜNCÜ FASIL

KAYITBAY SULTAN YAYLAĞI: Mısır'da Hamasin günleri derler. Elli gün Mısır halkı dermansız, mecalsiz, sersem ve serseri gezerler. Taundan bezerler. Dört beş aylık çocukların beyinlerinin üstü çatlayıp ölür. İhtiyarların dişine, başına, kaşına, kuşuna inhidar inip kimi ölür, kimi kurtulur. Hazreti Mûsa'nın kavmi Firavun'a beddua edip elli gün belâ yağdığı günler bunlardır. Bugünlerde Mısır paşasının yüzü güler, çünkü köyler mahlûl olup, binlerce akçe mahlûlden gelir, sulltan Kayıtbay ,bu uğursuz günlerin sıkıntısını defetmek için bu yaylağı imar etmiştir. On bin mamur konaklar yaptırmış. Çrekes hâkimiyeti yıkıldıktan sonra burada şimdi ancak on bir saray, bin kadar fukara veleri,&nbsp 70 dükkân, bir hamam, 70 mihrap, 17 Selâtin câmii kalmıştır.

SULTAN KAYITBAY CAMİİ: îçinde sütun yoktur. Dört tak üzerinde nakışlı tavanlıdır. Duvarları mücellâ mermer kaplıdır. Minber ve mihrabı fevkalâde sanatkâranedir. Câmiin zemini, ufak taşlarla döşenmiştir. Câmiye bitişik taş bir kubbe içinde Sultan Kayıtbay gömülüdür.

KADEMÜN NEBİNİN MENKIBELERİ: Burada, hazreti peygamberin, taşa tesir eden ayak izleri vardır. Birinci Sultan Ahmet, Sultanahmet câmiini yaptırdığı vakit bir adam, Kayıtbay türbesindeki Kadem-i Nebîyi padişaha haber verdi. Padişah da, Resûlü ekremin mübarek ayak izi olan taşı getirmeğe Murat Reisi memur etti. Murat Reis bu peygamberin mübarek ayak izini koparırken müthiş bir gök gürültüsü kopar.&nbsp Bundan vaz geçip İstanbul'a bildirir. Padişah ikinci bir ferman ile der-==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.