FANDOMEÇS/14/24 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/26
tırnaklarını keseler. Tıraş kıllarını Muallâ mezarlığına göme. ihramdan çıka. Temiz elbiselerini, giydikten sonra hacılara, o dakikaya kadar haram olan şeyler artık helâl olur pire ve bit öldürmek, avlanmak, karısı ile cima' yapmak gibi... Hepsi helâl olur. Sonra Mekke'ye varıp ziyareti tavafı yaparlar,. Bu da Kudüm tavafı gibidir. Bu tavafı yapmasa farzın birini yapmamış olur. Bu tavaf Nahir gününden evvel veya o gün yapılır. Sonra yapılmak mekruhtur. Safa ve Merve arasında yedi kere sa'y eder. Bunları tamamladıktan sonra yine Mine Pazarına gelinir.

MİNE PAZARI İMARETİ ZİYARETİ: Mine şehri, iki tarafı yalçınkaya, iki bin adım uzunluğunda bir vadidedir. Şerifin hükmündedir.Bu dört yoldur. Yolların iki tarafında yüksek saraylar vardır. İki bin evdir. Her evde bir su kuyusu vardır. Her evin bahçesinde hurma, limon,turunç ağaçları gül gülistandır. Havası, Mekke'den iyidir: Mekkeliler sekiz ay burada otururlar. Mine'de 800 dükkânı vardır. Şerifin hanı, Şerif İzzettin, Şerif Ahmet, Şerif Humud hanları meşhurdur. Küçük bir hamamı kırk kahvesi vardır. Bu Mine şehri, Mekke halkının yaylağıdır. Yetmiş mihrap vardır. En meşhurları:

HAYF, ENVER, ZAYF CAMİLERİ: Birbiri içinde (ki kat camidir. İlk yapıcısı Resûlullahtır. Nübüvvetten 12 sene sonra yapmışlardır. Bina yapılınca içinde ziyafet verdikleri için bu isim verilmiştir. Dört halife genişletmişlerdir. 1025 (M. 1616) te Sultan Ahmet yenilemiştir. Elli dört kubbelidir. Dört mezhep için dört mihrabı vardır. Minber duvarında (Sultan Ahmet tarafından 1025 senesinde) yazılıdır. Bu yazının üstünde şu tarih vardır: (Mevlânâ Elsultan Melek Tahir)..Bu camide avize, yerde serili hasır vesaire yoktur. Yer kum döşelidir. Avlusu iki yüz germe adımdır. Avlunun etrafı kale duvarı gibidir. İki şerefe eli bir minaresi vardır. Bu geniş avlu ortasında bir cami daha vardır. Resulullahın câmiidir.. Sekiz sütun üzerinde bir yüksek kubbedir. Kubbenin ortasında (Kul külle ya'mel...) âyeti yazılıdır. Kubbenin biraz aşağısına Fetih sûresi yazılmıştır. Camiin yanında Hazreti Ali makamı vardır. Mine pazarına geldiği vakit düldülünü bağladığı yer görünür.Kurban Bayramının üç gün üç gecesinde, hacılar namaz kılarlar. Sol taraf köşesinde dağa on adım yakın:

VELMÜRSELAT DAĞI: Bir küçük dağdır. Burada Resulullahın mağarası vardır. Resulullah, Mine Pazarına gelince bu mağarada kalırlar-

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.