FANDOMEÇS/14/250 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/252

yaparlar. Aslâ ok, kılıç, mızrak geçmez ama, kurşun geçer. Zekerinden kırbaç yapıp, cellâtlar onunla suçluları döverler.

Yine Nilde Riade derler bir balık vardır. Kim tutup yemek isterse eli kurur. Elinden bırakırsa, eli yine iyileşir. îki okka gelir bir sarı balıktır. Bazen ölüsünü karada bulunca alırlar. Sanlığa tutulan kimse başını zaman zaman koklasa sarılıktan kurtulur. Ve başım tuzlayıp yansını er, yansını avrat misk ile götürseler birbirinden aslâ aynlmazlar. Gayet tecrübe edilmiştir. Fakat yememelidir. Belki adam ölür. Biri avlanıp ölse, eşi de ölür. Acayip hikmettir.

DİĞER HASSASI: Sıtma tutan adam bu balığın ölüsünü boynuna taksa kurtulur. ,

DİĞER HASSASI: Bir adam suda yani baş ağrısına tutulsa bu balığı dirince başı ağnyan kimsenin başına koysalar, Allahm emriyle kurtulur.

DttiER HASSASI: Bu balığın etinden er veya avrat yanlarında götürseler, ömürleri boyunca birbirlerinden aynlmazlar. îdris balığı da derler. Bir çok derde devadır. Cenabı hak Hazreti Idris'e gökten pişmiş balık gönderdiği vakit onlan yiyip kemiklerini Nile atınca bu balık yaratıhrmış .Hazreti tdris bu balığın yemesini yasak etti. Bu yüzden yalnız İlâç olarak kullanılır.

TİMSAHIN HASSASI: Bir adamı sara, yani (Dutarak) tutsa, timsahın ciğerini ateşte tütsü edip saralı adam koklasa kurtulur.


DİĞER HASSASI :Timsahm necasetinden, ak veya duman düşen bir göze çekseler Allahın emriyle şifa bulur. Baş bölük başının oğlanı, Babül Lüguna gide gele cüzzama yakalanmıştı. Burnunun orta direği düşmüştü. Birkaç okka timsah eti yiyerek vücudu bembeyaz oldu. Kendim gördüm. Hakir gılamdan sordum. Vallah timsah eti misk gibi kokar dedi.

GÜLÜNÇ ACAYİPLİK: Nil köpeği derler bir hayvan vardır. Sırtlana benzer. Nüde ve karada geçinir. Timsaha çok düşmandır. Timsah yavrularını yer, eğer bu timsah yavrularını yemese, Nilde timsahtan geçilmez. Bu Nil köpeği, bir timsahın koltuğunun altına girerse timsah artık kurtulamaz, öldürüp timsahın ciğerini yer. Hilekâr, şeytan gibi, elleri ayaklaarı kısa bir mahlûktur.

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.