FANDOMEÇS/14/255 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/257

fakat gayet kirli, paslıl, mülevves kimselerdir. ŞİR LOGANCI ESNAFI: 200 dükkân, 700 neferdir. Bunlar Asfur, badem ve sim sim zeyti çıkarırlar. Mısır'ın fukaraları hep bezir yağı, sim sim yağı ve tahine yerler. Dinî gecelerde binlerce batman yağ yanar. Fakat bunların alayına hiç bir esnaf katılmaz. Bu yağlı tulumları omuzlarına vurarak geçerken, halk, üstlerine sürülmesin diye açılırlar. Böylece yollarını açarak geçerler. Herkes bunların korkusundan dükkânlar tutup, elbiseleri berbat olmadan kurtulurlar.

BEŞİNCİ FASIL:

MİMAR BAŞI ESNAFI: Bunlara tâbi çok esnaf vardır.

MARANGOZ ESNAFI: Dükkânları yoktur,' 3000 neferdirler.

TAŞ KESEN ESNAFI : 2000 neferdir.

MERMERCİLER ESNAFI: Yani hamam ve havuz döşe- yiciler.. 60 dükkân 300 neferdirler.,

KUYU KAZICILAR: 300 nefer,

SAKİYYE DOLABI VE AT DEĞİRMENİ YAPICILARI: 270 neferdir.

IRGATLAR: Hep Berberistanlıdır. 2000 neferdir.

LAĞIMCI ESNAFI: Her sabah Salîba'da, Rumeli meydanında, köşelerde kazma, kürek ve zenbilleri ile dururlar. Lâğım kuyularını temizlerler. 1200 adamdır.


TOPÇULAR ESNAFI: Yani tuğla ve kerpiç yapanlar, 600 neferdir.


ÇÖMLEKÇİLER ESNAFI: Gavriiye sakiyyesi dibinde ve eski Mısır'da olup 150 dükkân bin neferdir.

'HAMAM YAPICILARI: 350 dir.

KİREÇÇÎLER: 'Mısır dışında, Sitti nefise'de 700 ocaktır, 2000 adamdır.

CİBİRCİLER':yani alçı değirmenleri: 700 ocak, 20C0 adamdır.

BALAT KESİCİLER:' Bir nevi yumuşak taştır. Destere ile kesip câmi ve evlere kullanılır.

KERESTECİLER: 200 dükkân 500 neferdirler.

TABUTÇU ESNAFI: 10 dükkân, 20 neferdir.

MAHAFECİLER: Hacılara mahfe ve tahtı revan yaparlar. 40 dükkân 160 neferdirler.

SERİRCÎLER: Hurma çubuğundan şerir ve kuş kafesleri yaparlar. 50 dükkân 80 neferdirler.

HARRATLAR: Yani çıkrıkçılar, 150 dükkân 600 neferdirler. DOĞRAMACILAR: 8 dükkân 20 neferdir. KUNDAKÇILAR: 20 dükkân 30 neferdir. NAKKAŞLAR: 700 neferdir. KUTUCULAR: 20 dükkân, 80 neferdir. TANBURA ÇÖKÜRCÜLER: 9 dükkân 20 neferdir. Bütün bu beşinci fasılda kiler 1546 seçme askerdir. Yüz binlerce kandiller

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.