FANDOMEÇS/14/259 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/261

Umrânüİ Kıvvas'dır. Kemankeşlerin piri Sa'd ibn İbi Vakkas'tır. Yaycıların piri de Hazreti Ebubekir oğlu Muhammed Ekberdir. Sonra Kemancılar kuş avcıları, yelpazeciler, kuşbazlar, 'Zekirci Hüseyin Ağa (bir kişidir). Bu yeni esnaf 1629 neferdir. Okçubaşı ile yaycıbaşı, at başı beraber geçerler.

ON SEKİZİNCİ FASIL:

KÜRKÇÜLER ESNAFI: Pirleri Huşenk şahtır. Evvelâ kürkü ters giymek ondan kaldı, ama lıâlâ Dağistan, Kazan, Tatar İstan tüyünü d şarıda giyerler. Kürkçü dükkânları Mısırda 200, neferleri 800 dür. Felllahlar kurt kürkünü çok giyerler. Sonra kalpakçılar, avcılar esnafları... Çeşitli kürkler giyerek geçerler.

ON DOKUZUNCU FASIL:

KABE ÖRTÜSÜNÜ DOKUYANLAR: Bunlar, Yusuf köşkünde işlerler, 300 neferdirler. Vâkıa gözleri cimcozdur ama, işler çok fevkal dedir. Bunların ipeklerini boyayan Boyacılar, çit basmacılar, bez dokuyucular, cüllab esnafları.. Sonra kerakeciler, halıcılar, atlas ve kadifeciler esnafları, kisve nazırı ile ipek emini atbaşı beraber geçerler.

YİRMİNCİ FASIL:

DEBBAĞ ESNAFI: Ahi Oran ocağıdır. Pirleri Zeydi Hindidir. 200 dükkândır. Sonra keçeciler, sahtiyan ve meşin satanlar esnaflarıdır.

YİRMİ BİRİNCİ FASIL:

DÖVÜCÜLER ESNAFI: Bunlar pabuç döverler. Zarbuncular, Çerkes pabucu dikicileri, mestçiler, terlikçiler, çizmeciler, eskiciler, kavaflar esnaflarıdır.

YİRMİ İKİNCİ FASIL:

SARAÇLAR ESNAFI: Pirleri Ebünnasr Hâtemî Bağdadîdir. 600 dükkân, 1600 neferdir. Sonra Kaltakçılar, tekleticiler, tulumcular, Saka' meşki yapanlar,' s'epet sandıkçıları, semerciler esnafları.. Bunlar da yüz bin şaka ile saraçbaşı davulunu döverek geçerler.

YİRMİ ÜÇÜNCÜ FASIL:

ATTAR ESNAFI: Pirleri Hüsam bin Abdullah Basrî'dir. 1200 dük-

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.