FANDOMEÇS/14/264 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/266


Uıılar ki, sürmeden gözü çalarlar, sürme yerinde kalır. Subaşı istese, çalman eşyayı derhâl bulur. SERİRCİLER ESNAFI: Yani, hurma ağa­ cından yatak yapanlar. ZEBBAL ESNAFI: Buplar gehrin süprüntülerini toplayıp külhanlara, ekmeklilere, kireççilere, bardakçılara götürüp , yakarlar. Ehli hal oLı.u Inlür hûli ne hacet söylemek Hakir öyle dindar adamlar gördüm ki, bu süprüptüieri tenha yerde görünce ellerini öperler. Çünkü evliyalar bu zebballer arasında, budala ve melâmiler eskicilerde ve ayak berber lerindedir derler. PİŞMİÜ DEVE ETl SATAN ESNAF: 10 neferdir. Hakir .yedim, çok lezzetlidir. PİŞMİŞ SIÇAN 'SATICILARI: 20 neferdir. Nil kesimi zamaainda aVlayıp sa­ tarlar. Tavşana benzer küçük bir hay variditf. Toprak , altından çıkarırlar. Zindesi ,60 dirhem gelir ama,.ga,yet yağlıdır,. , Hafif tir. Kuvvet vericidir/ Hakir, elvahata giderken çok yedim. BENK VE BADE ŞERBETÇİ ESNAFI: Bengi geceden ıslatıp içine saf bal koyup erbabına kâse kâse satar-' lar; Nuş eden canlar, cananlar^ baktıkça şiirler okurlar. SÜBYECÎLER ESNAFI: Mısır'a mahsustu':. Pirinçten yaparlar. IRKI ŞIK ESNAFI: Yukarıda yazılmıştır. DEMiR HİNDİŞERBETÇİLERİ ESNAFI: Bu da Mısır'a mahsustur. HASİKCILAIİ ESNAFJf: Yaptıkları hasırlar kırk elli kuruş eder. AŞÇILAR ESNAFI: ,Kus,kus pilâvı, Mülâhiyye Bamya, , kürkas ve karlebit.. Bu yemekler Mısır'a mahsustur. Miray helvası : Mısır'a

ELLİNCİ FASIL

BAŞKA DİYARLARDA OLUP MISIR'DA OLMAYAN ESNAF

VE SANAT ERBABINI BEYAN EDER

Nüktedan arif kişiler arasında darb-ı mesel olmuştur ki, Mısır'da at çoktur, nalbaat yoktur. Hepsi eşek nalbantıdır. Hasta çoktur hekim yoktur. Alil âmâ çoktur, gözcü yoktur. Türkün Mısır'da çocuğu olsa gözleri

karışık olur. Hâkim yoktur dedikleri, şeriat hâkimine, örf hâkimine, hükümet ettirmezler, her şey himayededir demektir. Şu değirmeni, ayazma, yani yerden kaynar pınar yoktur. Ama kuyu çoktur. Unkapanı, yağ kapanı, balkapanı yoktur. İpek tartı yeri, mum imalâthanesi, Pencikhâne, Sırmakeşhane, Tahmishâne, esirhane, bedestan vardır. Uncu, gülleci, puslacı, kıblenümacı, kirişçi, hardalcı, salta yapıcı, ağdacı dük-

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.