FANDOMEÇS/14/268 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/270

Bunlar da gidince hemen paga (at!) deyip bütün askeriyle mehterhanesini çalarak bir mesireye gider. Bu bayram günlerinde evlerde şer et içilmez. Sübye içilir. Bu mübarek bayramda üç gün üç gece genlik olur. Bugünlerde Mısır'ın bütün meydanlarında salıncak, dolap, beşik, atlı karıncalar kurulur (Beyit):

İdgâha varalım ol günde dollab seyrine


Görelim âyîne-i devran ne suret gösterir

anlamınca bazı âşıklar güzelleri seyrederek teselli bulurlar. Tamdık veya yabancı bir adam bir dilber görünce çekinmeden yanma varıp (bayramm mübarek olsun )diyerek gül yüzünden buselik makamında güllerinin deresin ve muradına erersin. Mısır kanunu böyledir. Ayıp değildir. Bir başka şev de, böyle leventleri, eşkiyası, rezilleri çok diyarda, bayram günlerinde avrat ve erkek beraber gezerler, bir erkek bir kadına, bir çocuğa veya bir delikanlıya el uzatamaz. Mümkün değildir. Bu hususta ayet emniyetlidir. Aynı zamanda bu adam deryası içinde hiç bır adam sa hoş olup, bıçağını çekip sağma soluna sarkıntılık edemez. çok ayıptır.Derhal tutup Mısır'ın hududuna kadar sürerler. Ama başka melanetleri &nbsp pek çoktur. Velhasıl bu bayram alayını anlatmağa insanın kudreti yetmez .BEŞİNCî FASIL:

KURBAN BAYRAMI ŞENLİĞİ DE BÖYLEDİR: Kurban bayramı arifesinde hal, şeyhler ve fukaralar tekbirlerle birbirinin evlerine varırlar «Eyyâmı şerifi arafat müyesser yallah» diye birbirlerini tebrik ederler Kethüda İbrahim paşa Mısır mütevellisi iken koyun emininin defterinde 500 bin koyun, sığır, camus, deve kurban edildiği kaydolunur.

ELLİ İKİNCİ FASIL

MISIRIN KANUNUNA GÖRE ALTINCI BAYRAM ALAYINI BEYAN EDER Kİ, BU ALAY PAŞANIN MISIR'A GİRİŞİDİR

Paşa Mısır'a gelirken bir ay evvel Mısır askerleri şevket ve azamet- lerini göstermek için dört taraftan asker toplarlar. Mısır içinde yuz binlerce deniz gibi asker olur. Fakat paşa Mısır'a geç gelirse müsellemliğe gelen şehir havalesinin kârına çok zarar gelir. Mısır vezirine lazım olan odur ki şehir havalesine birbiri ardı sıra ulaklar gönderip (Falanİç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.