FANDOMEÇS/14/2 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/4


HATIRLATMA:

EVLİYA ÇELEBİ'yi, bugünkü neslin anlayacağı bir şekilde Türkçeleştirirken, şu hususları; dikkate aldık:

1 — Evliyâ'nın ifade hususiyetini büsbütün kaybetmemeğe çalıştık.

2— Bugünkü konuşma, dilini esas aldık.

3 — Târihi terimleri aynen aldık. Bunların ifade ettiği mânalar,
daha evvelki ciltlerde izah edilmişti.

4 — Hususiyeti olan bazı kelimeleri de aynen aldık. Fakat mâ­nasını, yanına parantez içinde belirttik.


İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.