FANDOMEÇS/14/300 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/302

ALTMIŞ BEŞİNCİ HAZİNE

Mısır içinde 170 adet esnaf da iki Mısır hazinesi kâr ederler.

Dünyanın dört köşesinden gelen İslâm hacıları da üç Mısır hazinesi para sarfederler diye arifler yazmışlardır.

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ HAZİNE

Yusuf anbarına gelen hububat hazinesini beyan eder.

Hapiste iken Hazreti Yusuf, Mısır Meliki Reyyan'ın rüyasını tâbir etmiş ve zamanla Mısır Meliki olmuştu. Bu anbarların yapılmasına M lik Reyyan başlamış, hazreti Yusuf tamamlamıştır. Her sene bu a barlar ağzına kadar buğdayla doldurulur. Yusuf anbarı dolup bayrak d kilmiş diye Mısır halkı bayram ederler. Bu anbarlar dolmayınca Mısır bolluk olmaz. Çünkü Bayram Paşa yazımına göre on altı kere yüz bin insan bu Yusuf anbarına muhtaçtır. Bu Yusuf anbarı circe eyaleti ve yukarı Sait eyâleti bereketi ile dolar. Bu anbar, yetmiş halife, yetmiş terras, yetmiş kehhal, yetmiş gırbal elindedir. Bunlar askerin buğdayını kalburlayıp temiz verirler. Yusuf anbarına her sene gelen zahire üçyüz bin erdeptir.

Bu buğday açık arttırma ile çarşıda satılsa, sekiz Mısır hazinesi para olur diye yazmışlardır. Sade insanlar değil, anbarın üstü açık o duğu için kuşlar da bu anbardan doyunurlar.

Bütün Mısır, durmadan dolup boşalan bu anbardan geçinirler. S kiz sene hakir de bu anbardan geçindim. Hakirin anladığıma göre Mısır valilerinin azlolundukları vakit çektikleri sıkıntının sebebi, iş görm den hediye aldıklarımdan, müflis kimselere kâşiflik vermelerinden, Y suf anbarını her ay kontrol etmemelerindendir.

Hattâ kethüda İbrahim paşa gibi tedbirli, akıllı bir vezir (gelir ve gideri beraber ettim) deyip azledilerek selâmetle Adiliyyeye kadar gitti, tki ay sonra Canpulat zâde Hüseyin paşa, Yusuf anbarmdan 270 kese

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.